HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Arbeidsconflict

Heb je een arbeidsconflict met je werkgever?
Komt je er niet uit en dreigt ontslag?
Wees voorzichtig en laat u adviseren door een ontslagadvocaat over je rechten en plichten!

Neem nu contact met ons op en ontvang direct hulp.
Je kunt ook bellen: 085 109 4104.

Wat te doen bij een arbeidsconflict?

Wanneer is er sprake van een arbeidsconflict en wat houdt het precies in?

Onenigheid met je werkgever op de werkvloer of met een collega kan leiden tot een vervelend arbeidsconflict. Meestal wordt dit onderling opgelost door te overleggen en een gesprek aan te gaan met elkaar. Maar hoe zit het als dat niet lukt? Wat als de werknemer niet meer zijn of haar werk kan uitvoeren door deze situatie? In het uiterste geval kan je naar de kantonrechter gaan. Het is echter gebruikelijk om eerst andere stappen te ondernemen. Deze stappen worden hieronder besproken.
Omdat een arbeidsconflict de werksfeer kan verpesten, is het van belang dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost. Uiteraard zodat je je werk zo goed mogelijk kunt uitvoeren.

De stappen die gezet moeten worden bij een arbeidsconflict

  1. Praat erover met je leidinggevende of manager. In de meeste gevallen is een gesprek waarin jullie allebei bespreken wat jullie dwars zit al genoeg. Let er wel op dat je zich niet onder druk laat zetten door uw werkgever om bijvoorbeeld andere afspraken te maken. In dit geval adviseren wij altijd om nooit zomaar ergens mee akkoord te gaan en dit eerst te laten bekijken door een arbeidsrecht specialist.
  2. Indien het gesprek met je leidinggevende of manager niet heeft geholpen, kan je vragen om mediation. Jullie gaan dan samen bij een onafhankelijk persoon in gesprek. Deze persoon kan samen met jullie kijken wat de problemen zijn en hier samen met jullie een oplossing voor vinden.
  3. Maak afspraken. Het is belangrijk dat je samen afspraken maakt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat jullie een conflict hebben over de werkzaamheden die je moet doen. Bespreek dan met je werkgever (en eventueel de mediator) waarom je dit niet wilt doen en kijk samen naar een mogelijke oplossing. Wellicht kun je aangepast werk doen of andere werkzaamheden die je niet erg vindt om te doen. Schrijf de afspraken op! Dit is erg belangrijk. Indien u namelijk later weer een conflict hebt of het niet duidelijk is wat de afspraken nou precies zijn, kun je deze afspraken erbij halen. Door de afspraken op papier te zetten, kan dit een mogelijk arbeidsconflict in de toekomst voorkomen. Het kan handig zijn om advies in de winnen van een arbeidsrecht specialist die je kan helpen met de afspraken duidelijk op een rij te zetten. Indien je in mediation bent met je werkgever is dit niet nodig.
  4. Als je er samen niet uitkomt of met een mediator niet uitkomt, dan kan je ervoor kiezen om naar de kantonrechter te gaan. Je vraagt de rechter dan om het probleem tussen je werkgever en jou op te lossen. Het is vaak zo dat als je naar de kantonrechter gaat dat, dit jullie werkrelatie niet te goede komt. Indien je  naar de kantonrechter gaat, is het verstandig je te laten bijstaan door een advocaat. Een werkgever heeft vaak een bedrijfsjurist die hem helpt. Als je geen hulp heeft staat de werkgever een stuk sterker dan dat jij staat.

Is de situatie zodanig geëscaleerd en kunt u als werknemer niet meer verder met uw werkzaamheden?

Het kan zo zijn dat de situatie is geëscaleerd en je als werknemer niet meer verder kunt met je werkzaamheden wegens de onhoudbare situatie. De enige optie hierbij is dat de werknemer zelf ontslag neemt of dat de werknemer wordt ontslagen. Een voorbeeld van een situatie waarbij de werknemer niet meer verder kan met de werkzaamheden en de situatie is geëscaleerd, is de situatie dat de werknemer niet herplaatst kan worden en ook geen andere leidinggevende kan krijgen.
In geval van een arbeidsconflict waarbij de werknemer niet meer opdaagt op werk gelden in principe de regels van ziekte niet. De werknemer is immers niet ziek, maar ongeschikt om op een specifieke plaats te werken. De werknemer kan bijvoorbeeld ziek worden van het werken, maar dat hij of zij nergens last van heeft buiten werk. De werknemer is dus niet arbeidsongeschikt wegens ziekte, maar ongeschikt wegens een situatie op de werkvloer. Dit wordt ook wel de situatieve arbeidsongeschiktheid genoemd.
Indien er een ontslagsituatie dreigt adviseren wij je om in contact te komen met een ontslag advocaat. Wij adviseren je om zelf geen ontslag te nemen of een vaststellingsovereenkomst te tekenen in een dergelijk geval. Indien je dit wel doet zijn de gevolgen hiervan cruciaal voor jou. Dit heeft namelijk gevolgen voor uw WW-uitkering. Daarbij is het enorm van belang wie het initiatief heeft genomen voor het ontslag. Als de werkgever het initiatief heeft genomen kan je recht hebben op een transitievergoeding. Als je zelf het initiatief neemt kan je daar geen recht op hebben. Een arbeidsrecht advocaat kan je adviseren en zelfs namens jou onderhandelen met uw werkgever. Dit maakt dat je een betere onderhandelingspositie krijgt.

Arbeidsconflict en ziekte

Een groot aantal werknemers die zich ziek melden doen dit vanwege een conflict op de werkvloer. Zo blijkt dat een arbeidsconflict verregaande gevolgen kan hebben. Om dit probleem op te lossen wordt er steeds meer gekozen voor arbeidsmediation. Bij arbeidszaken zijn er twee soorten mediation:
1) Herstel Mediation: indien werkgever en werknemer niet meer goed met elkaar overweg kunnen, leidt dit uit tot een arbeidsconflict. Middels een herstel mediation wordt er op een rustige manier met elkaar gesproken over de situatie.

2) Exit Mediation: in sommige gevallen blijkt dat bij een arbeidsconflict de relatie niet meer hersteld kan worden. Dit kan worden beëindigd via de kantonrechter, maar gebeurt steeds vaker via exit mediation. De mediator speelt een belangrijke rol in een dergelijke situatie. Hij leidt dan de onderhandelingen over de voorwaarden waarop partijen uit elkaar gaan. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Arbeidsconflict met uw collega

Onenigheid met je werkgever kan leiden tot een grote frustratie, maar ook met je collega is dit een denkbaar geval. Dit kan ervoor zorgen dat je je niet meer goed voelt tijdens het werken. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot ontslag.
Wat is handig in een dergelijke situatie? Probeer in eerste instantie dit probleem voor te leggen bij je werkgever. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen voor een goede werkomgeving. Houd hierbij goed bij wat er speelt en hoe je werkgever daar op reageert. Werkgever of bedrijfsarts kan adviseren om een mediator in te schakelen.

Loondoorbetaling tijdens een arbeidsconflict

Wanneer een werknemer en een werkgever een arbeidsconflict hebben, kan een dergelijk situatie zeer snel uit de hand lopen. Indien dit het geval is heeft de werknemer soms recht op doorbetaling van zijn loon, maar dan is de werknemer gehouden om aan te tonen dat het de schuld is van de werkgever en dat de werknemer mee zal werken aan maatregelen om het conflict op te lossen.
Werkt de werkgever niet mee aan loondoorbetaling? Dan kan de werknemer een loonvordering instellen bij de kantonrechter middels een arbeidsrecht advocaat.

Ontslag tijdens een arbeidsconflict

Je werkgever kan je niet zomaar ontslaan tijdens een arbeidsconflict. Als het arbeidsconflict zo ernstig is dat er gesproken kan worden van een verstoorde arbeidsrelatie, kan de werkgever je wel ontslaan. Je werkgever moet hiervoor toestemming hebben van de rechter en kan je dus niet zomaar ontslaan.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag