HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

Beëindigingsovereenkomst

Heeft u een beëindigingsovereenkomst van uw werkgever ontvangen?

Na ondertekening kunt u de beëindigingsovereenkomst heroverwegen en heeft u daar 14 dagen de tijd voor. Laat u daarom goed voorlichten!

Bel ons nu op 085 - 029 1001 voor directe hulp! 
U belt tegen lokaal tarief.

 • Laat ons u adviseren zodat u krijgt waar u recht op hebt.
 • Laat controleren of uw ww rechten wel zijn veiliggesteld.
 • Wordt er een ontslagvergoeding vermeld?
 • De advocaatkosten worden vaak door uw werkgever vergoed!

Het belang van de beëindigingsovereenkomst is groot. Laat altijd een ontslagspecialist de overeenkomst beoordelen. Vaak wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geregeld in een vaststellingsovereenkomst. Een advocaat of jurist kan u ook helpen bij de onderhandelingen met uw werkgever. Samen staat u sterker! Neem direct vrijblijvend contact met ons op voor advies.

Belangrijke aandachtspunten bij de beëindigingsovereenkomst zijn:

 • De einddatum: Is de opzegtermijn wel in acht genomen?
 • De ontslagvergoeding: Krijgt u waar u recht op hebt?
 • Kosten rechtsbijstand: Betaalt uw werkgever de kosten van uw rechtshulp en zo niet, hoe kan dat geregeld worden?
 • Tot de einddatum: Wat is verstandig om af te spreken over (vrijstelling) van werk en uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen?
 • Eindafrekening: Is de eindafrekening correct opgesteld met alle loonbestanddelen waar u recht op hebt? 
 • Na ontslag: Heeft u recht op WW en draagt uw werkgever bij in de kosten van outplacement en/of coaching?
 • Ziekte: Stem nooit zomaar in met een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte! Dit kan namelijk uw recht op een uitkering in gevaar brengen. 

Recht op een WW-uitkering

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering op grond van een beëindigingsovereenkomst moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De voor de werkgever geldende opzegtermijn moet worden nagekomen.
 • Het initiatief voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet van de werkgever komen. 
 • Het ontslag houdt geen verband met een door de werknemer veroorzaakte dringende reden voor ontslag, zoals ontslag op staande voet

Opzegtermijn

Om een arbeidscontract geldig op te zeggen moet er gekeken worden naar de opzegtermijn die daarvoor geldt. De opzegtermijnen zijn namelijk per geval verschillend.

De opzegtermijnen zijn wettelijk vastgesteld. Hieronder kunt u een overzicht vinden van de opzegtermijnen. Maar let op: uw arbeidsovereenkomst en/of cao mogen van deze termijnen afwijken! Kijk daarom altijd in uw arbeidsovereenkomst of cao welke opzegtermijn gebruikt moet worden.

Dienstverband            opzegtermijn

korter dan 5 jaar     = 1 maand
5 tot 10 jaar           = 2 maanden
10 tot 15 jaar         = 3 maanden
15 jaar of langer     = 4 maanden

Bedenktijd

U heeft een beëindigingsovereenkomst getekend maar wilt dit toch nog ongedaan maken. Dat is mogelijk, u heeft namelijk 14 dagen de tijd om u te bedenken. Dit wordt de bedenktijd genoemd. De werkgevers moeten zijn werknemer hierop wijzen. Doet hij dat niet dan wordt de bedenktijd verlengd naar drie weken.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wilt u uw beëindigingsovereenkomst laten controleren. Wij kunnen u in contact brengen met een specialist.

Wij werken samen met deskundige ontslag advocaten die jarenlange ervaring hebben met het beoordelen van beëindigingsovereenkomsten.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 - 029 1001 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag