HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

Ontslagrecht

Ontslagrecht, wat is dat? Wat houdt ontslagrecht precies in? Dat leest u allemaal hieronder. Heeft u een advocaat nodig omdat u denkt dat uw werkgever u wilt ontslaan? Neem dan zo snel mogelijk contact op met 085 109 4104!

Ontslagrecht bestaat uit alle regels en wetten die te maken hebben met het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Als de werkgever een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, terwijl de einddatum van de overeenkomst nog niet is verstreken of een onbepaalde tijd arbeidscontract wil beëindigen dan moet de werkgever het ontslag bij UWV of de kantonrechter aanvragen. Het ligt aan de reden van ontslag wat bepaalt of de toestemming door UWV of de kantonrechter moet worden gegeven.

UWV Werkbedrijf

Als de werkgever u wil ontslaan om bedrijfseconomische redenen of omdat u langdurig arbeidsongeschikt bent, dan moet het ontslag bij UWV aangevraagd worden. De regels hierover staan in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen en de Beleidsregels Ontslagtaak UWV.

Als de werkgever toestemming krijgt van UWV dan moet de werkgever uiterlijk binnen 4 weken de arbeidsovereenkomst opzeggen. De opzegtermijn mag verkort worden met de duur van de UWV-procedure. De proceduretermijn begint te lopen op het moment dat UWV de complete ontslagaanvraag van uw werkgever heeft ontvangen. De einddatum van de proceduretermijn is de dag van de beslissing van UWV. In deze beslissing staat de proceduretermijn vermeld.

Kantonrechter

Als de werkgever u wil ontslaan op basis van onderstaande gronden dan moet de werkgever het ontslag aanvragen bij de kantonrechter.

Deze gronden zijn:

Nieuwe ontslaggrond per 1-1-2020

Per 1 januari 2020 is het met de invoering van de Wet arbeidsmarkt voor werkgevers makkelijker geworden om werknemers te ontslaan. Er is een nieuwe ontslaggrond bij gekomen want het is nu mogelijk om verschillende kleine ontslaggronden te combineren of bij elkaar op te tellen. Bijvoorbeeld een werknemer komt vaak te laat en hij voert zijn taken niet goed uit, dan kan dit bij elkaar genoeg reden zijn voor ontslag. Ook dit moet door de kantonrechter goedgekeurd worden. De gronden die hierboven bij de kantonrechter staan kunnen gecombineerd worden.

Als de kantonrechter een arbeidsovereenkomst beëindigd op grond van een cumulatie grond dan kan de rechter naast de transitievergoeding een extra vergoeding toekennen van maximaal 50% van de transitievergoeding.

Onder bepaalde omstandigheden hoeft uw werkgever het ontslag niet te laten beoordelen door de kantonrechter. Namelijk onder de volgende omstandigheden:

 • als u ontslagen wordt tijdens uw proeftijd;
 • als het arbeidscontract wordt beëindigd met wederzijds goedvinden;
 • als u schriftelijk instemt met het ontslag;
 • als u ontslagen wordt terwijl u de pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt of gaat bereiken tijdens het lopende arbeidscontract;
 • als de werkgever een particulier is voor wie u minder dan 4 dagen per week het huishouden doet;
 • als u een bestuurder bent;
 • als u een geestelijk ambt bekleedt.
 • Transitievergoeding

  Per 1 januari 2020 heeft u al recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van uw (tijdelijke of vaste) arbeidsovereenkomst bij ontslag. Zie hieronder de berekening van de transitievergoeding:

  1. Per volledig gewerkt dienstjaar vanaf uw eerste werkdag krijgt u 1/3 maandsalaris
  1. Over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst geldt de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12). Deze formule wordt ook gebruikt in het geval u korter dan een jaar bij uw werkgever hebt gewerkt.

  Voorbeeld 1: de werknemer heeft 12 jaar en 10 dagen gewerkt bij zijn/haar werkgever. Het bruto maandloon was € 3.300,-. Het bruto uurloon was € 22,50. De werknemer werkte 8 uur per dag.

 • Eerst wordt de transitievergoeding berekend over het aantal volledig gewerkte jaren: 12 jaar x (1/3 van € 3.300,-) = € 13.200,-
 • Daarna wordt de vergoeding berekend over de overige 10 dagen. Het totale salaris over de overige 10 dagen is: 10 x 8 (gewerkte uren) x € 22,50 (bruto uurloon) = € 1.800,-

  De berekening volgens de formule is: het bruto loon ontvangen over het resterende deel arbeidscontract gedeeld door volledig maandloon, maal 1/3 bruto maandloon gedeeld door 12 maanden. Dus: (1800/3300) x (1100/12) = 50,00.

 • Het totaal aan transitievergoeding is € 13.200,00 + € 50,00 = € 13.250,-
 • Neem contact met ons op

  Wilt uw werkgever uw (tijdelijke of vaste) arbeidscontract beëindigen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met 085 109 4104. Wij zorgen ervoor dat u binnen 24 uur telefonisch contact heeft met een arbeidsrecht advocaat. Die kan er namelijk voor zorgen dat u het hoogst mogelijke aan transitievergoeding krijgt. Ook kan de advocaat de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst voor u beoordelen en kan u eventueel bijstaan bij de onderhandelingen met de werkgever. Neem gerust telefonisch contact op met 085 109 4104, dan helpen wij u graag verder!

  Neem direct contact op

  ontslag telefoon

  Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
  Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
  Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
  Ook 's avonds!
  stel uw ontslag vraag