HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Ontslagrecht

Ontslagrecht gaat over de rechten en verplichtingen die er zijn ingeval de arbeidsovereenkomst door de werkgever of werknemer wordt beëindigd. Het ontslagrecht is geregeld in de wet en regelgeving en in de rechtspraak. In 2015 zijn er belangrijke wetswijzigingen geweest waardoor de procedures zijn veranderd.

UWV Werkbedrijf

Ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moet worden aangevraagd bij UWV. Het ontslagrecht waar UWV Werkbedrijf mee werkt is geregeld in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen en de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. Hierin staan de spelregels op welke wijze en welke gronden een ontslagvergunning mag worden verleend aan een werkgever. Ook hier staan dus regels die slaan op het Ontslagrecht.

Als de werkgever toestemming van UWV krijgt om de werknemer te ontslaan, dan zegt de werkgever uiterlijk binnen 4 weken de arbeidsovereenkomst op. De opzegtermijn mag dan worden verkort met de duur van de UWV-procedure. De proceduretijd begint te lopen vanaf het moment dat de complete ontslagaanvraag door UWV is ontvangen. De einddatum is de dag van de beslissing van UWV. UWV vermeldt in haar beslissing de proceduretijd.

Kantonrechter

Als de werkgever ontslag wil aanvragen op grond van bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren, dan moeten deze ontslagaanvragen via de kantonrechter lopen. De kantonrechter is de rechter die bevoegd is om alle zaken behalve de bedrijfseconomische - en langdurige arbeidsongeschiktheids-zaken (die lopen via UWV) te behandelen. 

De volgende ontslaggronden worden door de kantonrechter behandeld:

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 - 029 1001 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag