HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Zoekt u een geschikte arbeidsrecht advocaat?

Schakel een arbeidsrecht advocaat in als u uw vaststellingsovereenkomst wilt laten beoordelen of wanneer u terecht bent gekomen in een ontslagprocedure. In dit artikel leest u wat een arbeidsrecht advocaat is, wat hij of zij voor u kan betekenen en wat de kosten zijn.

Wilt u direct een arbeidsrecht advocaat inschakelen? Bel ons via 085 109 4104 voor een gratis intakegesprek. U wordt direct geholpen!

Een compleet overzicht van onze arbeidsrecht advocaten vindt u op onze website juridisch.nl.

Wat is een arbeidsrecht advocaat?

Dat is een advocaat die gespecialiseerd is in het rechtsgebied: arbeidsrecht. De advocaat met het specialisme arbeidsrecht staat u niet alleen bij tijdens een ontslagprocedure. Ook kunt u hier terecht voor andere arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals: bedrijfsongevallen of beroepsziekten, concurrentie- en relatiebedingen of het simpelweg laten toetsen van uw arbeidsovereenkomst.

Wanneer u een advocaat inschakelt voor een arbeidsrechtelijke kwestie, dan behartigt hij of zij alléén uw belangen. Wilt u in dienst blijven bij uw werkgever? Wilt u betere ontslagvoorwaarden? Is uw werkgever u nog salaris verschuldigd? De advocaat beoordeelt eerst uw rechtspositie op basis van uw situatie en vraagstuk, waarna u van juridisch advies wordt voorzien. De advocaat kan vervolgens met uw werkgever onderhandelen (buitengerechtelijk) of kan u bijstaan tijdens een hoorzitting bij de rechtbank (gerechtelijk). Altijd met als doel om uw belangen te behartigen.

Kortom, een advocaat is bevoegd om u te begeleiden tijdens een arbeidsrechtelijk vraagstuk of ontslagprocedure.

Wanneer schakelt u een advocaat in?

In een van de volgende situaties:

Ontslag wegens ziekte of bedrijfseconomische redenen

Wanneer uw werkgever u wilt ontslaan, omdat u langer dan 2 jaar ziek bent, dan dient hij/zij dit aan te vragen bij het UWV. Gelukkig kan uw werkgever dit niet zomaar doen. Een advocaat heeft de kennis en ervaring om het ontslag terug te laten draaien of betere ontslagvoorwaarden voor u te regelen.

Ook in het geval van bedrijfseconomische redenen dient uw werkgever uw ontslag aan te vragen bij het UWV. Dit kan uw werkgever alleen doen, wanneer het bedrijf niet meer kan voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Uw werkgever zal dit moeten bewijzen en door de rechter als geldig verklaard moeten worden. Een advocaat kan voor u uitzoeken of uw ontslag geldig is en kan u bijstaan tijdens de ontslagprocedure.

In beide situaties verloopt de ontslagprocedure via het UWV. U kunt samen met uw advocaat hiertegen in verweer gaan. De rechter zal dan een beslissing nemen over het ingediende ontslag. Als de rechter uw werkgever gelijk geeft, dan krijgt de werkgever een ontslagvergunning en dan zal de werkgever uw contract beëindigen. U heeft dan wel recht op een transitievergoeding. Als de rechter uw werkgever geen gelijk geeft, dan blijft u gewoon in dienst.

Ontslag wegens disfunctioneren of een arbeidsconflict

Als er sprake is van ontslag door disfunctioneren, dan heeft uw werkgever het ontslag bij de kantonrechter aangevraagd, omdat u -in zijn ogen- niet (voldoende) functioneert. Dit kan bijvoorbeeld komen door ziekte, vaak te laat op uw werk komen of omdat de taken niet (goed) genoeg uitgevoerd worden.

Als er sprake is van ontslag door een arbeidsconflict, dan heeft uw werkgever het ontslag bij de kantonrechter aangevraagd. Het gaat dan om een conflict tussen u en de werkgever of tussen u en een klant. Dit kan gaan om ziekte, seksuele intimidatie, agressie, discriminatie, et cetera.

In beide situaties verloopt de ontslagprocedure via de kantonrechter. De werkgever dient dan een verzoekschrift in bij de kantonrechter. U kunt hiertegen in verweer gaan samen met uw advocaat. Daarna zal er een hoorzitting plaatsvinden, waarover de rechter een uitspraak doet. Als de rechter de werkgever gelijk geeft, dan is uw contract daarmee ontbonden. U heeft dan wel recht op een transitievergoeding. Als de werkgever geen gelijk krijgt, dan blijft u gewoon in dienst.

Op staande voet ontslag

Dit bent u als uw werkgever u per direct op staande voet ontslaat. Vanaf dat moment bent u niet langer meer in dienst bij uw werkgever. Dit betekent dat u geen werkzaamheden meer mag uitvoeren. Het blijft altijd de vraag of het ontslag terecht is. Het beste is om een advocaat in te schakelen, zodat hij/zij kan bepalen of het ontslag terecht is. Houdt u er rekening mee dat u bij ontslag op staande voet geen recht heeft op een WW-uitkering. Juist daarom is het van belang om het ontslag op staande voet te laten beoordelen door een advocaat.

Ontslag door een vaststellingsovereenkomst

Uw werkgever wilt u ontslaan, zonder tussenkomst van een advocaat of een rechter. Dit is voor de werkgever de goedkoopste manier om personeel te ontslaan. Een ontslagprocedure bij UWV of kantonrechter kost de werkgever vaak veel geld. Daarom wil de werkgever u ontslaan middels een vaststellingsovereenkomst (VSO). Het is voor u van belang dat u niet zomaar akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst! Vaak is het mogelijk om betere ontslagvoorwaarden voor elkaar te krijgen, met behulp van een advocaat. U kunt hierbij denken aan een hogere transitievergoeding, uitbetaling van vakantiedagen of een dertiende maand. Uw advocaat kan er ook voor zorgen dat u ontslagen wordt met behoud van het recht op een WW-uitkering.

Kortom, schakel op tijd een advocaat in! Die weet waar u recht op heeft en kan op basis daarvan een strategie bepalen die gunstig is voor u. Met één brief van uw advocaat naar uw werkgever of een gesprek tussen uw advocaat en uw werkgever, kunt u al tot betere ontslagvoorwaarden komen!

Wat kost een advocaat?

Advocaten werken met een uurtarief. Elke advocaat heeft zijn of haar eigen uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van hoe moeilijk de zaak is, uw salaris/vermogen en het aantal jaren werkervaring van de advocaat. Het uurtarief van de advocaat kan dus per zaak (en situatie) verschillend zijn.

Daarnaast hangen de advocaatkosten af van het aantal uren dat aan de zaak besteed moet worden. Elke zaak is uniek en verschillende omstandigheden spelen hierbij een rol. Als u met uw advocaat een uurtarief afspreekt, dan vraagt u van te voren aan uw advocaat om een inschatting te maken van het aantal uren dat hij of zij denkt nodig te hebben voor uw zaak, zodat u hier van te voren financieel rekening mee kunt houden.

Over het algemeen betaalt de werkgever vaak een bijdrage voor de advocaatkosten. Dat betekent dat slechts een deel van de advocaatkosten voor uw rekening komt. Sommige werkgevers vergoeden zelfs alle advocaatkosten!

Bovendien kunt u in Nederland in aanmerking komen voor subsidie van de overheid voor de advocaatkosten. Dit noemen we een pro-deo advocaat of toevoeging. U betaalt dan slechts éénmalig een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Via de Raad van Rechtsbijstand kunt u bekijken of u in aanmerking komt voor deze overheidssubsidie en hoeveel uw (eventuele) eigen bijdrage is. Als u hier gebruik van wilt maken, dan kan de advocaat dit voor u aanvragen. Dit kan u behoorlijk wat kosten besparen!

Kortom, het inschakelen van een advocaat hoeft niet duur te zijn. Leg uw situatie eerst voor bij een advocaat. Bespreek uw juridische mogelijkheden en maak prijsafspraken. Tot slot kunt u de advocaat de opdracht geven om u bij te staan in uw arbeidsrechtelijke situatie.

Welke advocaat is het meest geschikt in uw situatie?

Dat zoeken wij voor u uit! Neem direct contact met ons op en bespreek uw situatie met een van onze juridische klantadviseurs. Op basis van dit gesprek zoeken wij voor u een geschikte advocaat, uit een selectie van onze advocaten, die aan uw wensen voldoet.

Onze dienstverlening is gratis!

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag