HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Ontslagnieuws

Tweede Kamer stemt in met afschaffing VAR

Vanaf 1 januari 2016 houdt de VAR waarschijnlijk op met bestaan. Een wetsvoorstel, dat door de Tweede Kamer goedgekeurd is, ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) werd in 2005 ingevoerd om duidelijkheid te verschaffen over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Met behulp van de VAR, die afgegeven wordt door de Belastingdienst, krijgt een opdrachtgever zekerheid of hij al dan niet loonheffing op de beloning van de opdrachtnemer in moet houden.

Wetsvoorstel flexibel werken aangenomen

Het wetsvoorstel flexibel werken (Wfw) is op 14 april 2015 aangenomen door de Eerste Kamer. Deze nieuwe wet wil het flexibel werken bevorderen. Werknemers krijgen het recht om de arbeidstijden en arbeidsplaats (buiten kantoor) en de arbeidsuren in te delen.

Dit recht ontstaat pas als de werknemer minimaal een half jaar heeft gewerkt voor de werkgever. werknemers kunnen eens in het jaar een dergelijk verzoek doen.

Asscher en Van Rijn: Actieplan om ontslagen in de zorg te voorkomen

De minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) introduceren vandaag in de Tweede Kamer de huishoudelijke hulp toelage. Mensen die hulp nodig hebben maar niet alles zelf kunnen betalen, kunnen een toelage krijgen zodat ze hun huishoudelijke hulp kunnen blijven behouden. De verwachting is dat met deze toelage ruim 10.000 banen behouden kunnen blijven. Het kabinet heeft hiervoor € 75 miljoen beschikbaar gesteld. Deze maatregel wordt de komende weken verder uitgewerkt.

Pagina's