HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Ontslag via kantonrechter

Heeft je werkgever een verzoekschrift tot ontbinding van je arbeidsovereenkomst ingediend bij de kantonrechter? Of overweeg je zelf om een verzoekschrift bij de kantonrechter neer te leggen? Het is dan belangrijk om te weten wat je kan verwachten en waar je in het bijzonder op moet letten.

Neem nu contact met ons op en ontvang direct hulp.

Bel ons nu op 085 109 4104 voor directe hulp! 
U belt tegen lokaal tarief.

Hoe werkt een ontslagprocedure bij de kantonrechter?

Het is voor zowel de werkgever als voor de werknemer mogelijk om de arbeidsovereenkomst te beëindigen bij de kantonrechter. Dat kan niet zomaar. Er zijn drie gronden op basis waarvan de arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden bij de kantonrechter:
- er zijn ‘gewichtige’ redenen om dat te doen;
- verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst worden niet nagekomen
- de omstandigheden zijn gewijzigd

Mijn werkgever is een ontslagprocedure bij de kantonrechter gestart

Om een werknemer te ontslaan via de kantonrechter, moet de werkgever een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. In dit verzoekschrift moeten de ontslagredenen staan en moet de werkgever ook aangeven waarom het probleem niet opgelost kan worden.
De ontslagredenen in dit verzoekschrift kunnen er op twee verschillende manieren uitzien.

1. De werkgever kan elke ontslagreden apart onderbouwen
De werkgever kan verschillende ontslagredenen hebben: deze kan de werkgever dan allemaal onderbouwen. Als één van deze redenen en onderbouwingen voldoende grond is voor ontslag, kan de werkgever zijn werknemer ontslaan.

2. De werkgever heeft meerdere ontslagredenen

Het kan ook dat de werkgever meerdere redenen heeft om zijn werknemer te willen ontslaan, maar dat deze redenen op zichzelf staand niet genoeg grond bieden voor een ontslag. Als deze redenen samen wel voldoende grond bieden voor een ontslag, is een ontslag via de kantonrechter nu ook mogelijk. De combinatie van deze redenen moet dan wel zodanig zijn dat men het van de werkgever niet meer kan verwachten dat hij zijn werknemer in dienst houdt.

De werknemer kan tegen het verzoekschrift van de werkgever ingaan. Dat heet een verweer. Dit verweerschrift moet de werknemer bij de kantonrechter indienen. Je kan hierbij als werknemer geassisteerd worden door een arbeidsrecht advocaat.

Als het verzoekschrift en het verweerschrift bij de kantonrechter binnen zijn, plant de kantonrechter een zittingsdatum. Op deze datum vindt de mondelinge behandeling van de ontslagprocedure plaats. Hier kunnen beide partijen hun zegje over de kwestie doen.

Aan de hand van de zitting doet de kantonrechter een paar weken later uitspraak. Gemiddeld duurt de uitspraak van de kantonrechter in een ontslagzaak twee weken. In het geval dat de kantonrechter het verzoek tot ontslag honoreert en dus goedkeurt, moet de werkgever de werknemer meestal een transitievergoeding betalen.

In het geval dat de werkgever meerdere ontslagredenen had die op zichzelf staand niet zwaarwegend genoeg waren maar bij elkaar opgeteld wel, is het mogelijk dat de werkgever een extra vergoeding moet betalen aan de werknemer.

Het is mogelijk om tegen de beslissing van de kantonrechter in hoger beroep te gaan. Als je het dus niet eens bent met de uitspraak van de kantonrechter, kan je binnen drie maanden na de uitspraak in hoger beroep. Een arbeidsrecht advocaat moet dit hoger beroep instellen.

Ik wil een ontslagprocedure bij de kantonrechter starten

Ondanks dat je een stuk vaker ziet dat een werkgever een ontslagprocedure bij de kantonrechter start, heeft de werknemer dit recht ook. Een werknemer kan ook een ontslagprocedure starten bij de kantonrechter. Het is in de meeste gevallen alleen wel de vraag hoe wenselijk dit is voor de werknemer.

In het geval dat de werknemer zelf de ontslagprocedure start, komt het niet vaak voor dat de kantonrechter oordeelt dat de werkgever een ontslagvergoeding moet betalen aan de werknemer. Om dat voor elkaar te krijgen, moet de werknemer kunnen aantonen dat de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld heeft. Door dit ernstig verwijtbare handelen van de werkgever zou de arbeidsrelatie verstoord moeten zijn geraakt. Dat gebeurt niet snel.

Er zijn wel voorbeelden van gevallen waarin de rechter heeft geoordeeld dat sprake was van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Bijvoorbeeld in een situatie waarin de werkgever de werknemer heeft weggepest of waarin de werkgever de werknemer ontslagen heeft zonder toestemming van het UWV, terwijl de werkgever deze toestemming wel nodig had.

Het is in de meeste gevallen niet gunstig om als werknemer een ontslagprocedure bij de kantonrechter te starten. Maar dat betekent niet dat dat in jouw geval ook zo is. Als je de stap wil zetten om een ontslagprocedure te starten bij de kantonrechter, is het verstandig om hier een arbeidsrecht advocaat over te raadplegen.

Ik ben op staande voet ontslagen

Als je werkgever je op staande voet ontslaat, heeft hij hier een dringende reden voor nodig. Een dringende reden betekent dat er dingen zijn voorgevallen die zo zwaar wegen dat je van de werkgever niet kan verwachten dat hij de werknemer in dienst houdt. Bij een dringende reden kan je denken aan bijvoorbeeld een werknemer die iets gestolen heeft van het bedrijf of een werknemer die gewelddadig is geweest.

Naast een dringende reden, moet de werkgever het ontslag op staande voet onverwijld kenbaar maken. Onverwijld betekent hier dat de werkgever de werknemer zonder uitstel moet ontslaan. De werkgever moet de werknemer eigenlijk direct ontslaan op het moment dat hij kennis genomen heeft van de dringende reden.

Voor een ontslag op staande voet heeft de werkgever geen toestemming van de kantonrechter nodig. Dat komt omdat bij een rechtsgeldig ontslag op staande voet, de werkgever een dringende reden heeft voor het ontslag.

Het is voor de werknemer wel mogelijk om in verzet te gaan tegen een ontslag op staande voet. Dat moet de werknemer bij de kantonrechter doen. De werknemer moet een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter waarin hij de kantonrechter verzoekt het ontslag te vernietigen. De werknemer heeft hier een termijn van twee maanden voor. Binnen twee maanden nadat de werknemer ontslagen is, moet de werknemer dus in verzet gaan tegen het ontslag bij de kantonrechter.

Wil je je verzetten tegen het ontslag op staande voet? Het is dan verstandig om hierover juridisch advies in te winnen van een arbeidsrecht advocaat. Een arbeidsrecht advocaat kan je adviseren over hoe groot je kans van slagen is in deze procedure. Als je aan de hand van dit advies in verzet wil, kan de advocaat je helpen bij het opstellen van een verzoekschrift.

Wanneer moet ik contact opnemen met een advocaat?

In het geval dat je werkgever kenbaar maakt dat hij een ontslagprocedure bij de kantonrechter gaat starten, adviseren wij het je om in contact te komen met een arbeidsrecht advocaat. Een arbeidsrecht advocaat kan je adviseren over je positie en over wat je het beste kan doen. Ook kan een arbeidsrecht advocaat je helpen met het opstellen van een verweerschrift. Een advocaat kan je ook vertegenwoordigen tijdens de zitting bij de kantonrechter.

Als je zelf een ontslagprocedure wil starten bij de kantonrechter, raden wij het je aan om contact op te nemen met een arbeidsrecht advocaat. Het is belangrijk om je goed voor te laten lichten over of een dergelijk verzoek in jouw situatie wenselijk is, of dat je er misschien beter aan doet om een andere route in te slaan. Een advocaat kan je daarnaast ook helpen met het opstellen van een verzoekschrift.

Indien je op staande voet ontslagen bent, is het altijd verstandig om in contact te komen met een arbeidsrecht advocaat. Een arbeidsrecht advocaat kan voor je controleren of het ontslag op staande voet aan alle vereisten voldoet en dus goed verlopen is. Een advocaat kan je ook ondersteunen in het contact met je werkgever over het ontslag. Als je je tegen het ontslag wil verzetten, kan de advocaat je helpen met het schrijven van een verzoekschrift aan de kantonrechter om het ontslag te vernietigen.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag