HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Ontslag via kantonrechter

Heeft uw werkgever een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend bij de kantonrechter? Of overweegt u zelf een verzoekschrift bij de kantonrechter neer te leggen? De ontslagspecialisten kunnen u helpen verweer te voeren en uw standpunt bij de kantonrechter te verdedigen.

Neem nu contact met ons op en ontvang direct hulp.

Bel ons nu op 085 - 029 1001 voor directe hulp! 
U belt tegen lokaal tarief.

Ontslagaanvraag bij de kantonrechter

Het is zowel voor u als uw werkgever mogelijk om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden via de kantonrechter. Dit kan echter alleen als er ‘gewichtige’ redenen zijn, als verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet worden nagekomen of als de omstandigheden zijn gewijzigd.

Hoe verloopt de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter?

De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter verloopt volgens de volgende stappen. We gaan er hier vanuit dat uw werkgever het initiatief neemt.

  • Uw werkgever dient een verzoek in bij de kantonrechter om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden.
  • U krijgt de gelegenheid (schriftelijk) verweer te voeren tegen het verzoekschrift.
  • De kantonrechter plant een zittingsdatum.
  • Tijdens de zitting worden beide partijen gehoord. De rechter probeert een oplossing te vinden tijdens de zitting.
  • Lukt dat niet dan neemt de kantonrechter, meestal binnen 2 weken, een beslissing. In de meeste gevallen wordt er een ontslagvergoeding toegekend aan de werknemer.

Wat kan een ontslagspecialist voor u betekenen?

Er zijn twee belangrijke zaken waarbij een gespecialiseerde ontslagadvocaat of - jurist u kan helpen.

  • Het opstellen van het verweer tegen het verzoekschrift.
  • Het verdedigen van uw zaak bij de kantonrechter.

Uiteindelijk gaat het erom dat uw belangen zo goed mogelijk worden behartigd. Óf het ontslag gaat niet door óf u ontvangt een optimale ontslagvergoeding voor uw vertrek. Laat u daarom altijd bijstaan door een advocaat of jurist.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 - 029 1001 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag