HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Ontslagvoorstel

Ontslagbrief

Heeft u een ontslagbrief van uw werkgever ontvangen? Bent u het er niet mee eens? Of twijfelt u? Ontslag kan niet zomaar worden gegeven, daar moet altijd een gegronde reden voor zijn.

Vaststellingsovereenkomst bedenktijd

Informatieplicht over bedenktijd

De werkgever heeft een informatieplicht. Hij moet u schriftelijk informeren over de bedenktijd. Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst heeft de werkgever twee dagen de tijd om u hierover te informeren. Het is gebruikelijk dat in de vaststellingsovereenkomst wordt gewezen op de bedenktijd. Vergeet uw werkgever zijn informatieplicht na te komen? Dan wordt de bedenktijd verlengd naar 21 dagen.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

In beginsel geldt namelijk de regel dat een werkgever zijn werknemer niet mag ontslaan in de eerste 24 maanden (gelijk aan twee jaar) tijdens ziekte. De werkgever mag wel ten alle tijde ontslag aanbieden via een vaststellingsovereenkomst. Als u deze ondertekend, terwijl u nog geen 24 maanden ziek bent, dan verspeelt u hoogstwaarschijnlijk uw recht op een Ziektewet-uitkering.

Subscribe to Ontslagvoorstel