HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

Vaststellingsovereenkomst en UWV

Vaststellingsovereenkomst en UWV. Het tekenen van de vaststellingsovereenkomst kan gevolgen hebben voor het krijgen van een uitkering. Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst kunt u recht hebben op verschillende uitkeringen. Uiteindelijk bepaalt het UWV.

Zo kunt u bij werkloosheid recht hebben op een WW-uitkering. Als u korter dan twee jaar ziek bent bestaat er de Ziektewet-uitkering en voor gevallen van langdurige arbeidsongeschiktheid bestaat er recht op een WIA-uitkering. Er worden eisen gesteld aan de vaststellingsovereenkomst voordat u een uitkering krijgt.

Laat u daarom goed informeren voordat u een vaststellingsovereenkomst tekent.

Check de vaststellingsovereenkomst

Voordat u een vaststellingsovereenkomst tekent is het verstandig om de volgende punten te controleren.

 • Klopt de einddatum, is de opzegtermijn nagekomen?
 • Wat is de opgegeven reden voor het ontslag?
 • Geeft de overeenkomst u recht op een uitkering?
 • Ontvangt u de juiste ontslagvergoeding?
 • Wel of geen recht op een WW-uitkering

UWV gaat over de WW-uitkering

Het is belangrijk om na het einde van de arbeidsovereenkomst recht te hebben op een WW-uitkering. Met een vaststellingsovereenkomst kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd, zonder dat u het recht op een WW-uitkering verliest. Het UWV gaat over de WW-uitkering en bepaalt of u in aanmerking komt voor een uitkering. Om dat te bepalen toetst het UWV de aanvraag aan de volgende voorwaarden:

 • Uw werkgever heeft het initiatief genomen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen
 • Het is niet uw schuld dat u ontslagen wordt
 • In de vaststellingsovereenkomst is rekening gehouden met de opzegtermijn
 • U bent niet ziek of arbeidsongeschikt
 • U heeft voldoende sollicitatieactiviteiten ondernomen om weer aan het werk te komen.

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan gaat uw recht op een WW-uitkering in op het moment dat het contract afloopt. Maar als u een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft, dan krijgt u de WW-uitkering pas op het moment dat de opzegtermijn voorbij is.

Vaststellingsovereenkomst en Ziektewet

Als u een vaststellingsovereenkomst tekent tijdens ziekte, dan loopt u mogelijk een Ziektewet-uitkering mis. De werkgever is namelijk verplicht om u de eerste twee jaar van uw ziekte in dienst te houden en uw loon door te betalen (re-integratie). Als u toch de vaststellingsovereenkomst tekent, zal het UWV waarschijnlijk geen Ziektewet-uitkering aan u toekennen. U heeft namelijk geen verweer tegen het ontslag gevoerd en dat is wel vereist. Ons advies luidt daarom: teken tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte nooit een vaststellingsovereenkomst !

Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte - WIA

Bent u langer dan twee jaar ziek en wilt de werkgever u ontslaan dan heeft hij twee mogelijkheden om dat te doen. Ten eerste kan hij een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Daarnaast kan hij een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Maar als u niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst moet uw werkgever toch een ontslagvergunning aanvragen.

Het UWV geeft een ontslagvergunning als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U kunt de werkzaamheden waarvoor u bent aangenomen niet meer verrichten
 • Uw werkgever heeft voldoende geprobeerd u in uw oude functie te laten terugkeren, maar dat is niet gelukt
 • Het is ook niet gelukt om u in een andere functie te laten terugkeren. Ook niet nadat u een cursus of opleiding heeft gedaan

Heeft u de vaststellingsovereenkomst getekend of er is een ontslagvergunning afgegeven, dan kunt u bij het UWV een uitkering aanvragen. U komt niet meer in aanmerking voor een ziektewet-uitkering omdat deze alleen geldt voor de eerste twee jaar van de ziekte. Het is wel mogelijk om een WIA-uitkering te krijgen als u aan de voorwaarden die daarvoor gelden voldoet.

Vaststellingsovereenkomst en de WIA-uitkering

De WIA-uitkering is bestemd voor werknemers die ziek zijn en geen zicht hebben op herstel. U kunt een vaststellingsovereenkomst tekenen tijdens ziekte en alsnog in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. U krijgt een WIA-uitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent langer dan 2 jaar ziek of gehandicapt
 • U kunt 65% of minder van uw oude loon verdienen
 • U heeft de afgelopen 2 jaar geprobeerd om weer aan het werk te gaan
 • Op het moment dat u ziek werd, was u verzekerd voor de WIA

Uw werkgever hoeft na 2 jaar ziekte uw loon niet meer door te betalen. Vraag daarom ruim voor die tijd een WIA-uitkering aan. Zo voorkomt u dat u zonder inkomen komt te zitten.

Opzegtermijn

Als u de vaststellingsovereenkomst tekent wordt daarmee de arbeidsovereenkomst beëindigd. Het is van belang dat u rekening houdt met de geldende opzegtermijn. Doet u dat niet, dan verspeelt u mogelijk de kans op een uitkering.
Hieronder worden de opzegtermijnen opgesomd die wettelijk zijn vastgesteld.

 • Dienstverband tot 5 jaar geldt een opzegtermijn van 1 maand
 • Dienstverband van 5 tot 10 jaar geldt een opzegtermijn van 2 maanden
 • Dienstverband van 10 tot 15 jaar geldt een opzegtermijn van 3 maanden
 • Dienstverband van 15 jaar of langer geldt een opzegtermijn van 4 maanden

Let op: uw arbeidsovereenkomst en/of cao mogen hiervan afwijken! Kijk daarom altijd in uw arbeidsovereenkomst of cao.

Bedenktijd 14 dagen

U heeft de vaststellingsovereenkomst getekend maar denkt naderhand dat het niet verstandig is geweest. Dan heeft u 14 dagen de tijd om zich te bedenken. Dit wordt de bedenktijd genoemd en is sinds 2015 wettelijk vastgelegd. Uw werkgever moet aangeven dat u recht heeft op bedenktijd. Als hij dat niet doet dan wordt de bedenktijd verlengd naar 21 dagen.

Laat uw vaststellingsovereenkomst controleren

Als u een vaststellingsovereenkomst tekent terwijl u minder dan 24 maanden ziek of arbeidsongeschikt bent, dan kan dat tot verlies van het recht op een uitkering leiden! Teken daarom niet maar neem met ons contact op en laat uw vaststellingsovereenkomst controleren. Wij brengen u in contact met een ontslagspecialist. Wij werken samen met deskundige en betrouwbare ontslag advocaten die jarenlange ervaring hebben met het beoordelen van vaststellingsovereenkomsten.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag