HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

Kennelijk onredelijk ontslag

Bent u ontslagen met toestemming van het UWV WERKbedrijf? Wilt u alsnog een ontslagvergoeding van uw werkgever? Lees op deze pagina wanneer u in aanmerking komt voor een kennelijk onredelijk ontslag vergoeding.

Wat is kennelijk onredelijk ontslag?

Zoals bij de UWV WERKbedrijf procedure al is aangegeven, kan UWV WERKbedrijf uw werkgever toestemming verlenen voor uw ontslag. Maar ze kunnen u geen ontslagvergoeding toekennen.

Wel is het mogelijk om een vergoeding op basis van kennelijk onredelijk ontslag te vorderen bij de kantonrechter. Dit is de zogenoemde kennelijk onredelijk ontslagprocedure. Vooral als u een lang dienstverband heeft gehad kan dit voor u interessant zijn.

Wanneer kunt u een kennelijk onredelijk ontslag procedure beginnen?

Een opzegging door de werkgever kan kennelijk onredelijk zijn. U kunt in dat geval de rechtvaardigheid van het ontslag voorleggen aan de kantonrechter. Er zijn vijf redenen waarom een door de werkgever gegeven ontslag kennelijk onredelijk kan zijn. De eerste twee zijn de belangrijkste.

 1. Als er geen reden voor de opzegging is gegeven of een voorgewende of valse reden.
 2. Als de gevolgen van het ontslag te ernstig zijn voor u (meestal als u ouder bent dan een bepaalde leeftijd en een lang dienstverband heeft).
 3. Als het ontslag verband houdt met een verhindering van u als werknemer om het werk uit te voeren.
 4. Als het ontslag niet overeenkomt met de geldende regeling van de bedrijfstak of onderneming.
 5. Als het ontslag gebaseerd is op het feit dat u een beroep doet op ernstige gewetensbezwaren om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

Hoe verloopt een kennelijk onredelijk ontslag procedure?

De kennelijk onredelijk ontslag procedure kan tot uiterlijk zes maanden na het einde van het dienstverband worden gestart. De procedure gaat alsvolgt.

 • Uw advocaat zorgt dat er een dagvaarding wordt uitgebracht. In de dagvaarding staat waarom u het ontslag kennelijk onredelijk vindt.
 • De werkgever reageert (meestal binnen 4 weken).
 • De kantonrechter bepaalt of er mondeling of schriftelijk op de stukken wordt ingegaan. Soms wordt eerst schriftelijk gereageerd en daarna mondeling.
 • Als er mondeling wordt ingegaan op de stukken dan gebeurt dat bij de kantonrechter. Uw advocaat kan daar uw standpunt toelichten. De kantonrechter probeert of er een schikking mogelijk is tussen u en de werkgever.
 • Is er geen schikking getroffen dan doet de kantonrechter uitspraak, meestal binnen enkele weken.

De hele procedure kan 6 tot 9 maanden duren. Bent u het niet eens met de uitspraak dan kunt u hiertegen in hoger beroep.

Wat kan een advocaat voor u betekenen?

Er zijn een aantal belangrijke zaken waarbij een gespecialiseerde ontslagadvocaat u kan helpen.

 • Het opstellen van de dagvaarding.
 • Schriftelijk reageren op het verweer van de werkgever en op de vragen van de kantonrechter.
 • Het toelichten tijdens de zitting bij de rechter waarom u het ontslag kennelijk onredelijk vindt.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag