HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Ontslag met wederzijds goedvinden

Doet uw werkgever u een voorstel voor ontslag met wederzijds goedvinden? Of ontvangt u een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst?

Laat deze dan zo snel mogelijk controleren door een arbeidsrecht advocaat. Zo weet u zeker dat alles goed geregeld is.

Bel ons nu op 085 - 029 1001 voor directe hulp! 
U belt tegen lokaal tarief.

Ontslag met wederzijds goedvinden is één van de manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. Hiervoor is vereist dat de werkgever en de werknemer volledig instemmen met het ontslag. Voordat u als werknemer ontslag accepteert is het van belang dat u volledig op de hoogte bent van de consequenties van het ontslag. Uw werkgever is verplicht u hierover te informeren, echter uit onze ervaring blijkt dat dit niet altijd correct gebeurt.

Beëindigingsovereenkomst

 Alle afspraken over het ontslag worden schriftelijk vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Dit wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bekijk het voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst om een idee te krijgen wat er allemaal in wordt geregeld.

Transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden wordt er ook een afspraak gemaakt over de transitievergoeding. De gemiddelde transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. We hebben alle informatie over de transitievergoeding voor u op een rijtje gezet.

Transitievergoeding en recht op WW

Het is niet altijd direct duidelijk of en wanneer u recht heeft op een WW-uitkering. Spreekt u bijvoorbeeld een transitievergoeding met uw werkgever af en regelt u niet dat u gedurende de opzegtermijn krijgt doorbetaald, dan verspeelt u mogelijk belangrijke WW-rechten. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent niet door eigen toedoen werkloos.
  • U bent 2 jaar of langer in dienst.
  • Uw werkgever heeft het initiatief tot het ontslag genomen.
  • U of uw werkgever hebben zich gehouden aan de opzegtermijn.
  • U komt niet in aanmerking voor de Ziektewet-uitkering of WIA-uitkering.

Opzegtermijn

Het is bij een voorgenomen ontslag met wederzijds goedvinden belangrijk u te laten adviseren over de geldende opzegtermijn. De in de arbeidsovereenkomst genoemde opzegtermijn kan afwijken van de wettelijke opzegtermijn. Ook staan er in veel cao's afwijkende opzegtermijnen vastgelegd. Het komt nog steeds maar al te vaak voor dat werknemers na ontslag met wederzijds goedvinden één of enkele maanden zonder uitkering komen te zitten. Met alle financiële gevolgen van dien. Het UWV controleert streng of de regels in verband met de (fictieve) opzegtermijn wel in acht zijn genomen. Blijkt dat niet het geval te zijn, dan krijgt u daar de rekening van gepresenteerd! Kijk hier dus goed naar en vraag juridisch advies als u twijfelt.
Hieronder vindt u een overzicht van de wettelijk vastgelegde opzegtermijnen.

Dienstverband     :       opzegtermijn

korter dan 5 jaar     = 1 maand
5 tot 10 jaar           = 2 maanden
10 tot 15 jaar         = 3 maanden
15 jaar of langer     = 4 maanden

Ontslag wederzijds goedvinden - arbeidsongeschiktheid

Pas op met ontslag met wederzijds goedvinden als er sprake is van ziekte of arbeidsongeschiktheid. U loopt een groot risico dat u straks geen Ziektewet-uitkering ontvangt. Laat u in dit geval altijd juridisch adviseren door een ontslag advocaat. U moet er niet aan denken dat u na uw ontslag ziek blijft en ook nog eens geen uitkering ontvangt. Ontslag is al vervelend genoeg! Neem daarom geen enkel risico en neem vrijblijvend contact met ons op. Onderteken nooit zomaar een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte!

Bedenktijd 14 dagen

Heeft u het ontslag met wederzijds goedkeuren geaccepteerd maar wilt u hier toch nog vanaf. Dan heeft u 14 dagen de tijd om dat te doen. Dit wordt de bedenktijd genoemd. Uw werkgever moet u wijzen op de bedenktijd. Als hij dat niet doet dan heeft u drie weken de tijd om u te bedenken.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 - 029 1001 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag