HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

Ontslag met wederzijds goedvinden

Wanneer een werkgever je wil ontslaan zijn er een aantal manieren waarop hij dit kan regelen. Een ontslag kan verlopen via een procedure bij het UWV of via de kantonrechter, maar je kunt er ook voor kiezen om mee te werken met de werkgever en met wederzijdse instemming uit dienst te treden. Bij wederzijdse instemming verloopt een ontslag buiten het UWV of de kantonrechter om en ontvang je een beëindigingsovereenkomst (ook wel: vaststellingsovereenkomst).  

Bel ons nu op 085 109 4104 voor directe hulp! 
U belt tegen lokaal tarief.

Bij wederzijdse instemming accepteer je als werknemer je eigen ontslag. De afspraken omtrent het ontslag worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Bekijk het voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst om een idee te krijgen wat er allemaal in wordt geregeld. Het is belangrijk dat je niet direct akkoord gaat met een dergelijke overeenkomst. Wanneer je je ontslag accepteert is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de consequenties bent van je ontslag.

Beeindigingsovereenkomst

Alle afspraken omtrent het ontslag worden opgenomen in de beeindigingsovereenkomst. In de meeste gevallen stuurt een werkgever een voorstel voor de overeenkomst. Na dit eerste voorstel wordt vrijwel altijd nog onderhandeld om tot een goed eindvoorstel te komen. 

Wat staat er in een beëindigingsovereenkomst: 

 • De naam en adresgegevens van u en van uw werkgever.
 • Dat de werkgever voorstelt om het dienstverband te beëindigen.
  Het is namelijk van belang dat het UWV je niet ziet als ‘verwijtbaar werkloos’. Dit is belangrijk omdat je anders misschien geen WW-uitkering krijgt.
 • Jij en je werkgever zijn het met elkaar eens over het ontslag.
  Je wilt dus beide dat jouw dienstverband eindigt.
 • Jullie zijn het samen eens over de financiële afhandeling van het ontslag.
  Let op dat je bij ontslag met wederzijds goedvinden niet automatisch een transitievergoeding krijgt. Je onderhandelt zelf over je eventuele financiële vergoeding (de ontslagvergoeding).
 • Je bent niet ziek. 
  Dit is belangrijk want als je akkoord gaat met je ontslag tijdens je ziekte, krijg je misschien geen uitkering (WW/WIA).
 • De ontslagreden. 
 • Dat er geen dringende reden voor het ontslag is.
 • Afspraken over:
  - Wat tot het einde van het dienstverband
  - De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt (let op de opzegtermijn)
  - De datum van de eindafrekening
  - Ontslagvergoeding
  - Vakantiedagen
  - Eventueel concurrentiebeding na ontslag
 • Waar en wanneer jij en de werkgever de overeenkomst hebben ondertekend.

Opzegtermijn

De werkgever moet ook bij ontslag met wederzijds goedvinden rekening houden met de opzegtermijn, als de einddatum van de arbeidsovereenkomst wordt vastgesteld. Als hij dit niet doet, dan krijg je de eerste tijd nog geen WW. Het UWV gaat bij een WW-aanvraag namelijk uit van de opzegtermijn waar de werkgever eigenlijk rekening mee hadden moeten houden.

De opzegtermijn kun je vinden in je arbeidsovereenkomst of in de CAO. De opzegtermijn uit je overeenkomst mag niet korter zijn dat de wettelijke opzegtermijn. Een langere opzegtermijn is wel toegestaan. Een kortere opzegtermijn is alleen toegestaan als dit in de CAO staat. Als er niets is geregeld over de opzegtermijn dan geldt de wettelijke opzegtermijn. De opzegtermijn gaat in op de dag na je opzegging.

Dienstverband     :       opzegtermijn

korter dan 5 jaar     = 1 maand
5 tot 10 jaar           = 2 maanden
10 tot 15 jaar         = 3 maanden
15 jaar of langer     = 4 maanden

Financiele afwikkeling 

Ontslagvergoeding

Bij ontslag met wederzijds goedkeuren heb je niet zomaar recht op een transitievergoeding. Je kunt in de beëindigingsovereenkomst een ontslagvergoeding treffen, maar dit is niet verplicht. Hierover kun je onderhandelen. In praktijk wordt de hoogte van de transitievergoeding gebruikt als maatstaf bij het bepalen van een ontslagvergoeding. Veelal valt een ontslagvergoeding hoger uit dan een transitievergoeding. 

Vakantiedagen

Wat er met de resterende vakantiedagen gebeurt moet ook in de overeenkomst worden geregeld. Deze worden dus niet automatisch uitbetaald. Soms wordt afgesproken dat een werknemer de vakantiedagen opneemt tot het einde van het dienstverband.

Na het ontslag (WW-uitkering)

In principe tast een beëindigingsovereenkomst niet het recht op een WW-uitkering aan. Als je aan de vereisten voldoet van een WW-uitkering heb je hier dus gewoon recht op, ook als je ontslag niet via een procedure bij het UWV of de kantonrechter is verlopen.

Let wel op bij het vaststellen van de einddatum. Het UWV hanteert namelijk de fictieve opzegtermijn. Dat wil zeggen de termijn waarmee de werkgever eigenlijk rekening had moeten houden. Als de opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst periode korter is dan de fictieve termijn dan kan het zijn dat je voor die periode geen WW-uitkering ontvangt. Zorg dus dat je de overeenkomst goed laat controleren door een arbeidsrecht advocaat. 

Vereisten voor een WW-uitkering

 • Jouw werkgever moet het initiatief hebben genomen om het dienstverband te beëindigen met een beëindigingsovereenkomst.
 • Een andere voorwaarde is dat je ontslag niet door jouw eigen schuld gebeurd is.
  Ben je ontslagen, omdat je iets hebt gestolen of omdat je een ander strafbaar feit gepleegd heeft of werkweigering? Dan heb je geen recht op een WW-uitkering.
 • Er is geen sprake van een opzegverbod.
  Je mag bijvoorbeeld niet gedeeltelijk of geheel afgekeurd zijn wanneer je de overeenkomst sluit. 
 • Als laatste moet de juiste einddatum vermeld staan in het contract. 

Bedenktijd na ondertekenen 

Meestal is de bedenktijd na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst twee weken. Na de twee weken zijn (fout opgenomen) clausules lastig te veranderen. Zorg dus dat alles in de overeenkomst goed is geregeld en laat je niet door je werkgever onder druk zetten.

Het is verstandig om de overeenkomst door een juridisch deskundige te laten beoordelen. Fouten in de overeenkomst kunnen namelijk grote gevolgen hebben voor het recht op WW of de hoogte van de transitievergoeding.

Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte

Korter dan twee jaar ziek

In de eerste twee jaar ziekte is het vaak niet verstandig om met wederzijdse goedkeuring uit dienst te treden. De werkgever heeft een ontslag/opzegverbod en is de eerste twee jaar verplicht om loon door te betalen. In die periode heb je geen recht op een WW-uitkering. Omdat de werkgever in die periode je loon moet doorbetalen kan het zijn dat je ook niet in aanmerking komt voor een ziektewetuitkering. Als dit het geval is dan heb je geen inkomen. Wanneer je toch uit dienst wilt treden is het verstandig om informatie in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat of jurist. 

Langer dan twee jaar ziek

Na twee jaar is er geen opzeg/ontslagverbod meer voor de werkgever. De werkgever heeft dan het recht om je te ontslaan. Op dat moment kun je ervoor kiezen om met wederzijds goedvinden het dienstverband te beëindigen. Je moet dan wel een vergoeding krijgen. Dit moet goed geregeld worden in de overeenkomst. Het is verstandig om ook in deze situatie juridische hulp in te schakelen.

Opzegging met instemming

Let op! Ontslag met wederzijds goedvinden is niet hetzelfde als opzegging met instemming.
Bij opzegging met instemming zegt je werkgever de arbeidsovereenkomst op en gaat je hiermee schriftelijk akkoord. De werkgever betaalt je bij het einde van je dienstverband de wettelijke transitievergoeding.

Je mag hier binnen een termijn 2 weken schriftelijk op terugkomen. Je werkgever heeft  twee dagen vanaf dat je akkoord bent gegaan met de opzegging om je schriftelijk te informeren over deze bedenktermijn. Als dit niet gebeurt dan heb je een termijn van drie weken om op het akkoord terug te komen.

Je hebt bij opzegging met instemming recht op een WW-uitkering als je aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet.  Let er ook hierbij op dat de juiste opzegtermijn gehanteerd wordt.

Voordelen van ontslag met wederzijds goedvinden

Voordelen voor werknemer: 

 • Meestal recht op een WW-uitkering
 • Meestal recht op redelijke ontslagvergoeding
  Er is onderhandelingsruimte over de ontslagvergoeding
 • Individuele afspraken maken over voorwaarden
 • Geen stressvolle en onzekere procedure bij UWV of kantonrechter
 • Snel duidelijkheid over ontslagdatum (2 weken)

Voordelen voor de werkgever:

 • Zekerheid over beëindiging van dienstverband
 • Geen onzekere procedure bij UWV of rechter
 • Duidelijkheid over de hoogte van de te betalen ontslagvergoeding
 • Korte tijdsduur(kan binnen 2 weken)

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag