HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Vaststellingsovereenkomst en WW

Bij het ontslag met wederzijds goedvinden, zoals de vaststellingsovereenkomst ook wel wordt genoemd, is het niet vanzelfsprekend dat u een WW-uitkering krijgt. Er zijn een aantal voorwaarden waar de vaststellingsovereenkomst aan moet voldoen. Daarnaast heeft u als werknemer ook een aantal plichten wilt u een WW-uitkering krijgen en behouden.

Vaststellingsovereenkomst en WW

Om na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

  • Uw werkgever heeft voorgesteld om het dienstverband te beëindigen
  • Het is niet uw schuld dat u werkloos bent
  • In de vaststellingsovereenkomst is rekening gehouden met de opzegtermijn
  • U bent niet ziek en heeft voldoende activiteiten gedaan om weer aan het werk te komen

Als u eenmaal een WW-uitkering heeft gekregen, horen daar ook een aantal plichten bij. Dit zijn regels waar u zich aan moet houden. Zo moet u actief solliciteren naar nieuw werk, passend werk accepteren en meewerken aan onderzoeken van het UWV.

Voorwaarden vaststellingsovereenkomst

Als u een vaststellingsovereenkomst tekent en u wilt vervolgens een WW-uitkering krijgen dan moeten de volgende punten in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen.

Initiatief van werkgever

Uit de vaststellingsovereenkomst moet naar voren komen dat de werkgever heeft voorgesteld de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Neemt u zelf ontslag, bijvoorbeeld door de arbeidsovereenkomst op te zeggen, dan krijgt u geen WW.

Ontslagreden

In de vaststellingsovereenkomst moet worden vermeld wat de reden voor het ontslag is geweest. Want als de reden voor het ontslag een verwijtbare gedraging van uzelf is, dan heeft u geen recht op een WW-uitkering. Bij verwijtbare gedragingen kunt u denken aan diefstal, bedrog, werkverzuim of valsheid in geschrifte.

Opzegtermijn

De opzegtermijn moet in de overeenkomst worden opgenomen. Wijkt de opzegtermijn af van de voor u geldende opzegtermijn dan kunt u een periode de WW-uitkering mislopen. De opzegtermijn staat vaak in uw arbeidscontract of cao.

Transitievergoeding en WW

Werkgevers zijn verplicht om een transitievergoeding uit te keren aan werknemers die worden ontslagen. De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van een vastgestelde formule. Maar op het moment dat u een vaststellingsovereenkomst tekent mag er van deze vergoeding worden afgeweken. De werkgever en u mogen zelf afspraken maken over de transitievergoeding. Als u een transitievergoeding bent overeengekomen heeft dat geen invloed op de hoogte van de WW-uitkering. De WW-uitkering mag niet gekort worden omdat u een transitievergoeding heeft ontvangen.

Bedenktijd

Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst heeft u 14 dagen de tijd om zich te bedenken en de overeenkomst ongedaan te maken. De bedenktijd kan verlengd worden naar 21 dagen als de werkgever u niet op tijd informeert over het recht op bedenktijd.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag