HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Zoekt u een geschikte ontslag advocaat?

Schakel een ontslag advocaat in als u het niet eens bent met uw ontslag of wanneer u een optimale ontslagregeling wilt. Op dit moment zijn er in de basis vier ontslag situaties mogelijk in Nederland, namelijk: ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of ziekte, ontslag wegens een arbeidsconflict of disfunctioneren, op staande voet ontslag of middels een vaststellingsovereenkomst.

Leest u verder wanneer u meer wilt weten over deze ontslag situaties en wat u kunt doen of neem direct contact met ons op 085 - 029 1001 voor hulp bij ontslag. Er is altijd wel een kantoor bij u in de buurt.

Wat is een ontslag advocaat?

Dat is een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. De arbeidsrecht advocaat doet de de juridische begeleiding en afhandeling van uw ontslagprocedure. Een ontslagprocedure kan buitengerechtelijk (buiten de rechtszaal), gerechtelijk (binnen de rechtszaal) of in een combinatie van deze twee plaatsvinden. Een ontslag advocaat is dus de bevoegde persoon die u tijdens uw ontslagprocedure begeleidt.

Uw advocaat behartigt alleen uw belangen. Hij of zij beoordeelt de situatie, geeft juridisch advies in uw situatie en neemt op basis daarvan de juiste stappen in terugdraaien van uw ontslag of het bereiken van een maximaal ontslag resultaat. Dit laatste doet de advocaat middels het onderhandelen met uw werkgever (vaak buiten de rechtbank om).

In welke ontslagsituatie schakel je een advocaat in?

Een ontslagrecht advocaat kunt u in een van de volgende vier situaties inschakelen:

  • Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of ziekte

In dit geval heeft uw werkgever uw ontslag aangevraagd bij het UWV, omdat het bedrijf in financieel noodweer verkeerd. Althans, dat zal door uw werkgever bewezen moeten worden en door de rechter als geldig verklaard moeten worden. Uw advocaat kan achterhalen of uw ontslag gegrond is en op basis hiervan u bijstaan tijdens de ontslagprocedure.

In geval van ziekte heeft uw werkgever uw ontslag aangevraagd bij het UWV, omdat u langer dan 2 jaar ziek bent en nog steeds in dienst bent. Uw werkgever wil dus van je af, maar dit mag niet zomaar. Uw advocaat kan hierin van betekenis zijn en uw ontslag mogelijk terugdraaien of het maximale uit dit ontslag halen.

In beide gevallen verloopt de ontslagprocedure via het UWV. Uw werkgever vraagt het ontslag aan bij het UWV. Samen met een advocaat kan u hiertegen in verweer gaan. De rechter doet uiteindelijk uitspraak over het ingediende ontslag. Indien de rechter de werkgever in zijn gelijk stelt, dan krijgt de werkgever een vergunning om u te ontslaan, middels een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In dit geval heeft u recht op transitievergoeding. Krijgt de werkgever geen gelijk, dan blijft u in dienst.

  • Ontslag wegens een arbeidsconflict of disfunctioneren

In het geval van een arbeidsconflict heeft uw werkgever uw ontslag aangevraagd bij de kantonrechter vanwege een conflict tussen werkgever of collega en werknemer. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om ziekte, seksueel geweld, agressie of discriminatie.

In het geval van disfunctioneren heeft uw werkgever uw ontslag aangevraagd bij de kantonrechter, omdat u in zijn ogen niet goed (genoeg) functioneert. Dit kan te maken hebben met ziekte, structureel te laat op uw werk verschijnen of de taken niet (goed) uitvoeren.

In beide gevallen verloopt de ontslagprocedure via de kantonrechter. Uw werkgever dient een verzoekschrift in bij de kantonrechter. Samen met een ontslag advocaat kunt u hiertegen in verweer gaan. Er zal dan een hoorzitting plaatsvinden.  Daarna doet de rechter een uitspraak. In het geval de rechter de werkgever in zijn gelijk stelt, dan is de arbeidsovereenkomst ontbonden. U heeft dan recht op een transitievergoeding. Krijgt de werkgever geen gelijk, dan blijft u in dienst.

  • Ontslag op staande voet

In dit geval wordt u door uw werkgever per direct op staande voet ontslagen. Dit betekent dat u per direct uit dienst wordt gezet en dus geen werkzaamheden meer mag uitvoeren. Het is de vraag of dit terecht is. Een rechter zal hierover oordelen wanneer u dit ontslag aanvecht. Het is namelijk in uw belang dat uw in dienst blijft, want bij een op staande voet ontslag heeft u geen recht op een ww-uitkering. Een arbeidsrecht advocaat kan u bijstaan in de procedure, hij of zij zal hierbij uw belang behartigen. 

  • Ontslag middels een vaststellingsovereenkomst.

In dit geval wil uw werkgever u ontslaan, zonder tussenkomst van een advocaat of rechter. Dit is namelijk de goedkoopste manier om van het personeel af te komen. Een ontslag proces bij het UWV of via de kantonrechter is vaak erg kostbaar voor de werkgever. Een vaststellingsovereenkomst (ook wel VSO genoemd) biedt hiervoor een oplossing (voor de werkgever). Daarom is het in uw belang om hier niet zomaar mee akkoord te gaan. Sterker nog, in de meeste gevallen valt hier een beter ontslagvoorstel uit te halen, met behulp van een ontslagrecht advocaat. Denk hierbij aan een hogere transitievergoeding, uitbetaling van uw vakantiedagen, een dertiende maand die nog verrekend moet worden of het veiligstellen van uw ww-uitkering. In de meeste gevallen vergoedt uw werkgever de advocaatkosten, wanneer u besluit een advocaat in te schakelen. Gratis juridische hulp, tegen een beter ontslagvoorstel. Dat is dus in uw voordeel!

Kortom, schakel op tijd een advocaat in die gespecialiseerd is in het ontslagrecht. Voorkomen is beter dan genezen: de advocaat kan vaak met één brief of gesprek met uw werkgever al tot (betere) ontslagvoorwaarden komen.

Wat kost een ontslagrecht advocaat?

Advocaten hanteren een uurtarief. Elke advocaat hanteert zijn/haar eigen uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van de ingewikkeldheid van de zaak, de werkervaring van de advocaat en uw vermogen en inkomen. Bij sommige advocaten valt er te onderhandelen over het uurtarief. 

Hiernaast zijn de kosten afhankelijk van de hoeveelheid uren dat een advocaat aan uw zaak moet besteden. Elke zaak is uniek en diverse omstandigheden spelen hierbij een rol. Als u met uw advocaat een uurtarief afspreekt, vraag uw advocaat dan om een inschatting te maken van het aantal uren dat hij of zij nodig heeft voor uw zaak, zodat u van tevoren weet waar u aan toe bent. U kunt hier dan financieel rekening mee houden. 

In veel gevallen betaalt de werkgever een bijdrage in de kosten voor juridische bijstand. Dat betekent dat u uiteindelijk maar een deel van de advocaatkosten zelf hoeft te betalen. Het komt ook voor dat de werkgever alle advocaatkosten vergoedt!

In Nederland bestaat de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor de advocaatkosten. Dit wordt ook wel een toevoeging of pro deo genoemd. U betaalt dan slechts een eigen bijdrage. Het hangt van uw inkomen en vermogen af of u in aanmerking komt voor deze subsidie. Via de Raad van Rechtsbijstand kunt u bekijken of u in aanmerking komt en wat uw eigen bijdrage is. U kunt ook uw advocaat vragen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit kan behoorlijk in de kosten schelen!

Kortom, een ontslag advocaat hoeft niet duur te zijn. Maak altijd eerst een afspraak met de advocaat voor een (gratis) kennismakingsgesprek. In dit gesprek legt u uw situatie uit en kunt u prijsafspraken maken. U bepaalt daarna of u de zaak door de betreffende advocaat laat uitvoeren.

Welke advocaat is het meest geschikt in uw ontslagsituatie?

Daar helpen wij u bij! Bel ons en bespreek uw situatie met een van onze juridische klantadviseurs. Aan de hand daarvan gaan wij op zoek naar een gespecialiseerde ontslag advocaat bij u in de buurt. Wij houden daarbij ook rekening met de omstandigheden, kijken naar de ervaring van de advocaat en bepalen wie bij uw wensen aansluit.

Onze service is geheel gratis!

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 - 029 1001 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag