HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Zoekt u een geschikte ontslag advocaat?

Schakel een ontslag advocaat in als je het niet eens bent met je ontslag of wanneer je een optimale ontslagregeling wilt. Op dit moment zijn er in de basis vier ontslag situaties mogelijk in Nederland, namelijk: ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of ziekte, ontslag wegens een arbeidsconflict of disfunctioneren, op staande voet ontslag of middels een vaststellingsovereenkomst.

Leest u verder wanneer u meer wilt weten over deze ontslag situaties en wat u kunt doen of neem direct contact met ons op 085 109 4104 voor hulp bij ontslag. Er is altijd wel een kantoor bij u in de buurt.

Wat is een ontslag advocaat?

Een ontslag advocaat is een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht. De arbeidsrecht advocaat staat je bij in je ontslagprocedure en kan je begeleiden, ondersteunen en adviseren bij jou ontslag zowel binnen als buiten de rechtszaal.

Een ontslag advocaat behartigt alleen jouw belangen. Hij of zij beoordeelt de situatie, geeft juridisch advies voor jouw situatie en neemt op basis daarvan de juiste stappen. Zo haal jij het maximale resultaat uit je ontslag. Dit doet de advocaat middels het onderhandelen met uw werkgever.

In welke ontslagsituatie schakel je een advocaat in?

Een werkgever mag je niet zomaar ontslaan. Hier moet volgens de wet wel een geldige reden voor zijn. Als er sprake is van een geldig ontslag dan zijn er voor de werkgever vaak nog strenge vereiste waaraan voldaan moet worden voordat er sprake is van een geldig ontslag.

Een ontslag kan op een aantal manieren verlopen. Via een procedure bij de kantonrechter, via een procedure bij het UWV of via een vaststellingsovereenkomst. Een ontslag advocaat kun je in de volgende situaties inschakelen:

 

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen vraagt de werkgever je ontslag aan bij het UWV vanwege de slechte financiële situatie binnen het bedrijf. De werkgever moet bij het UWV aantonen dat de financiële situatie daadwerkelijk zo slecht is dat er sprake is van financieel noodweer. De rechter moet dit geldig verklaren. Een ontslag advocaat kan achterhalen of het ontslag gegrond is en je bijstaan in de ontslagprocedure.

Ontslag en ziekte en Burnout

Bij ontslag vanwege ziekte heeft de werkgever je ontslag aangevraagd bij het UWV. Wanneer
langer dan twee jaar ziek in dienst bent dan is het ontslagverbod niet meer van toepassing. Na twee jaar ziekte mag de werkgever je nog steeds niet zomaar ontslaan, dit moet eerst door het UWV goedgekeurd worden. Een ontslag advocaat kan je een deze procedure bijstaan. De advocaat kan kijken of het ontslag teruggedraaid kan worden of jou helpen bij het treffen van de optimale ontslagregeling.

Ontslag bij disfunctioneren

Bij ontslag disfunctioneren heeft uw werkgever uw ontslag aangevraagd bij de kantonrechter, omdat je in zijn ogen niet goed (genoeg) functioneert. Dit kan te maken hebben met ziekte, structureel te laat op uw werk verschijnen of de taken niet (goed) uitvoeren. 

Ontslag wegens een arbeidsconflict

In het geval van een ontslag bij een arbeidsconflict heeft uw werkgever uw ontslag aangevraagd bij de kantonrechter vanwege een conflict tussen jou en de werkgever of een andere werknemer. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om ziekte, seksueel geweld, agressie of discriminatie.

In beide gevallen verloopt de ontslagprocedure via de kantonrechter. Uw werkgever dient een verzoekschrift in bij de kantonrechter. Samen met een ontslag advocaat kunt u hiertegen in verweer gaan. Er zal dan een hoorzitting plaatsvinden.  Daarna doet de rechter een uitspraak. In het geval de rechter de werkgever in zijn gelijk stelt, dan is de arbeidsovereenkomst ontbonden. U heeft dan recht op een transitievergoeding. Krijgt de werkgever geen gelijk, dan blijft u in dienst.

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet wordt je per direct ontslagen door de werkgever. Je wordt per direct uit dienst gezet en mag geen werkzaamheden meer verrichten. Een ontslag op staande voet mag niet zomaar. Hier moeten dringende redenen voor zijn. Wanneer je in verweer gaat tegen een ontslag op staande voet dan beoordeeld een rechter of het ontslag terecht is. Bij een ontslag op staande voet heb je twee maanden om in verweer te gaan. Een ontslag advocaat kan je helpen bij het indienen van een goed verweer. Dit is erg belangrijk want bij ontslag op staande voet heb je geen recht op een WW-uitkering of een transitievergoeding en kom je per direct zonder inkomen te zitten.

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst.

Wanneer de werkgever je wil ontslaan kan hij ervoor kiezen om dit te doen via een vaststellingsovereenkomst. Het ontslag vindt dan plaats buiten het UWV en de kantonrechter om. Een vaststellingsovereenkomst is voor een werkgever een eenvoudige en goedkope manier om werknemers te ontslaan. Het is van belang dat je de overeenkomst niet zomaar ondertekend. Je tekent ten slotte voor je eigen ontslag en de gevolgen hiervan. Het is belangrijk dat alle afspraken omtrent het ontslag goed zijn vastgelegd. Daarnaast is er vaak nog ruimte om te onderhandelen voor de best mogelijke ontslagregeling. Zo kan er onderhandeld worden over de hoogte van de transitievergoeding of over wat er met de resterende vakantiedagen gebeurt. Een ontslag advocaat kan je helpen bij het controleren van de overeenkomst en bij het onderhandelen en het opstellen van een beter ontslagvoorstel.

Nadat je een vaststellingsovereenkomst ondertekend hebt kun je niet zomaar op de gemaakte afspraken terugkomen. Zorg dus dat je tijdig een ontslag advocaat ingeschakeld die de overeenkomst voor jou beoordeeld. Bij een vaststellingsovereenkomst komt het vaak voor dat de werkgever een vergoeding aanbiedt om de overeenkomst te controleren.

Voordelen van een ontslag advocaat

 

Een arbeidsrecht advocaat helpt een procedure te voorkomen

Werkgevers willen  liever niet op een procedure voeren. Een procedure is duur en kost veel  tijd. Daarnaast biedt een procedure de werkgever weinig zekerheid. Een goede ontslag advocaat kan in veel gevallen een procedure voorkomen door te onderhandelen met je werkgever en het maximale resultaat uit de onderhandelingen halen.

Betere ontslagregeling

Met de hulp van een advocaat arbeidsrecht kom je vaak tot een optimale ontslagregeling. Ga je de onderhandelingen alleen in, dan word je vaak minder serieus genomen. Er zijn veel emoties in het spel die de onderhandelingen lastig maken en er is sprake van een gezagsverhouding tussen jou en je werkgever. Een ontslag advocaat heeft hier geen last van en is ervaren met onderhandelen.

Hogere vergoeding of andere tegemoetkomingen

Een ontslag advocaat is arbeidsrechtspecialist en draagt argumenten aan, die voor jou voordelig zijn bij het vaststellen van de hoogte van de transitievergoeding. Een arbeidsrecht advocaat zal altijd proberen het maximale er voor je uit te halen.

WW-uitkering zeker stellen

Met name bij ontslag op staande voet of bij een vaststelling is het van belang om je recht op een WW-uitkering veilig te stellen. Als het UWV je aanmerkt als verwijtbaar werkloos heb je geen recht op een WW-uitkering.

Bij een ontslag op staande voet heb je geen recht op een WW-uitkering. Het is dus belangrijk om een goed verweer te voeren. Anders kom je per direct zonder inkomen te zitten.

Bij een vaststellingsovereenkomst worden alle afspraken omtrent een WW-uitkering in de overeenkomst vastgelegd. Wanneer hier bijvoorbeeld een verkeerde opzegtermijn in geregeld is dan heb je niet meteen recht op een  WW-uitkering en kom je voor een periode zonder inkomen te zitten. Wanneer uit de overeenkomst niet goed blijkt dat het initiatief voor het ontslag bij de werkgever ligt dan kan het zijn dat het UWV je aanmerkt als verwijtbaar werkloos. Ook dan heb je geen recht op een WW-uitkering. Een ontslagadvocaat beoordeeld je vaststellingsovereenkomst en zorgt ervoor dat jouw recht op een WW-uitkering veilig gesteld wordt.

Kosten van een ontslag advocaat

Een ontslag advocaat rekent in de meeste gevallen een uurtarief. Elke advocaat mag zijn eigen uurtarief bepalen. Het uurtarief is afhankelijk van de ingewikkeldheid van de zaak, de werkervaring van de advocaat en uw vermogen en inkomen. Bij sommige advocaten valt er te onderhandelen over het uurtarief. Vraag de advocaat van tevoren of hij of zij een indicatie kan geven van de totale kosten, zodat je hier rekening mee kan houden. In sommige gevallen is het ook mogelijk om prijsafspraken te maken met de advocaat.

Ook wanneer je een rechtsbijstandverzekering hebt dan doe je er goed aan om een ontslag advocaat in te schakelen bij ontslag. Er is vaak een groot verschil in kwaliteit tussen een verzekeringsjurist.
voordelen. Ervaring leert dat verzekeringen vaak snel tot een schikking proberen te komen om de kosten te beperken, maar daarmee niet altijd een optimaal resultaat bereiken.

Zoals eerder gezegd wordt een veel gevallen (een deel) van de advocaatkosten vergoed door de werkgever. Alleen wanneer dit budget niet toereikend is betaal je de advocaatkosten zelf.

In Nederland bestaat de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor de advocaatkosten. Dit wordt ook wel een toevoeging. Je betaalt dan slechts een eigen bijdrage. Afhankelijk van je inkomen en vermogen af of je in aanmerking komt voor deze subsidie. Om te kijken of je hiervoor in aanmerking komt kun je telefonisch contact opnemen of kijken op de website van de Raad van Rechtsbijstand.

Welke advocaat is het meest geschikt in uw ontslagsituatie?

Daar helpen wij u bij! Bel ons en bespreek je situatie met een van onze juridische klantadviseurs. Aan de hand daarvan gaan wij op zoek naar een gespecialiseerde ontslag advocaat bij jou in de buurt. Wij houden daarbij ook rekening met de omstandigheden, kijken naar de ervaring van de advocaat en bepalen wie bij jou wensen aansluit.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag