HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

Transitievergoeding

Als je wordt ontslagen, heb je als werknemer in veel gevallen recht op een transitievergoeding. Dat is sinds 1 juli 2015 wettelijk geregeld. De transitievergoeding is een geldbedrag dat u ter compensatie krijgt nadat u bent ontslagen. Door de transitievergoeding krijgt u als werknemer de kans zich om te scholen of een eigen bedrijf te beginnen. Maar het is vooral bedoeld als spaarpot voor de overbruggingsperiode naar een nieuwe baan.

Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding?

De werknemer heeft recht op een transitievergoeding wanneer het dienstverband minimaal 24 maanden heeft geduurd en er sprake is van:

 • opzegging door de werkgever met ontslagvergunning UWV;
 • ontbinding door de kantonrechter;
 • opzegging op initiatief van de werkgever met instemming van de werknemer;

Wanneer heeft u geen op een transitievergoeding?

Een werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding in de volgende gevallen:

 • als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 • als de werknemer onder de 18 jaar is en maximaal12 uur werkt;
 • als het dienstverband korter heeft geduurd dan 2jaar;
 • als het ontslag is aangevraagd door de werknemer;
 • als de werknemer de pensioengerechtigde leeftijdheeft bereikt;
 • bij faillissement, surseance van betaling ofschuldsanering van de werkgever.

Hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding wordt gebaseerd op uw leeftijd, bruto maandsalaris en het aan dienstjaren. U heeft recht op ⅓ maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Als u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest, heeft u vanaf het 10e dienstjaar recht op een vergoeding van ½ maandsalaris per dienstjaar. Het is wettelijk vastgelegd dat de transitievergoeding maximaal €77.000,- mag bedragen, tenzij de werknemer meer dan €77.000,- per jaar verdient. In dat geval mag er maximaal 1 jaarsalaris worden uitgekeerd. Daarnaast geldt er een speciale regeling voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn en minimaal 10 jaar in dienst zijn. Zij hebben vanaf het 10e dienstjaar recht op een vergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar. Maar let op: dit geldt alleen als de werkgever meer dan 25 werknemers in dienst heeft. Voor het betalen van de transitievergoeding mag er tussen de werkgever en werknemer een betalingsregeling worden afgesproken.

Transitievergoeding kleine onderneming

Tot 2020 geldt er een overgangsregeling voor kleine bedrijven. Werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben, mogen een lagere transitievergoeding betalen. Dit mag alleen als het bedrijf in een slechte financiële situatie verkeert en gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn. Bij het berekening van deze vergoeding gaat de werkgever ervan uit dat de arbeidsovereenkomst is gestart op 1 mei 2013 ook al is de werknemer langer in dienst.

Transitievergoeding 50-plussers

Als u 50 jaar of ouder bent op het moment van ontslag kunt u in aanmerking komen voor een hogere transitievergoeding. De regeling voor een hogere vergoeding voor 50-plussers geldt tot 2020. U kunt in aanmerking komen voor deze hogere transitievergoeding als u aan de volgende voorwaarde voldoet:

 • u bent op het moment van ontslag 50 jaar of ouder;
 • u bent op het moment van ontslag minstens 10 jaar in dienst geweest;
 • uw werkgever had gemiddeld minimaal 25 werknemers in dienst (tijdens het laatste halfjaar voorafgaand aan het jaar waarin de ontslagprocedure is gestart). Hierbij tellen payrollmedewerkers mee.

Voorbeeld berekening transitievergoeding

Henk is 45 jaar oud en werkt al 20 jaar bij dezelfde werkgever. Hij verdient een bruto maandsalaris (incl. 8% vakantiegeld) van € 3.100,- .De berekening van de transitievergoeding luidt dan als volgt:

 • De eerste 10 dienstjaren zijn goed voor 1/3   maandsalaris per dienstjaar. In dit geval wordt dat: 10 x 0,33 x 3.100 = € 10.230,-
 • De overige 10 dienstjaren zijn goed voor 1/2  maandsalaris per dienstjaar. In dit geval wordt dat: 10 x 0,50 x 3.100 = € 15.500,-

Vervolgens worden deze twee bedragen bij elkaar opgeteld en is de transitievergoeding berekend. In dit geval is dat: € 10.230,- + € 15.500,- = € 25.730,-

Voorbeeld berekening transitievergoeding 50-plussers

Hieronder volgt een berekening van de transitievergoeding voor een werknemer die in aanmerking komt voor de transitievergoeding van 50-plussers.

Mirjam is 55 jaar oud en werkt 20 jaar bij dezelfde werkgever. zij verdient een bruto maandsalaris (incl. 8% vakantiegeld) van € 2.100,- .De berekening van de transitievergoeding luidt dan als volgt:

 • De eerste 10 dienstjaren zijn goed voor 1/3   maandsalaris per dienstjaar. In dit geval wordt dat: 10 x 0,33 x 2.100 = € 7920,-
 • De overige 5 dienstjaren zijn goed voor 1/2  maandsalaris per dienstjaar. In dit geval wordt dat: 5 x 0,50 x 2.100 = € 6000,-
 • De overige 5 dienstjaren na het bereiken van de leeftijd van 50 zijn goed voor 1 maandsalaris per dienstjaar. In dit geval wordt dat: 5 x 1 x 2.100 = €10.500,-

Vervolgens worden deze twee bedragen bij elkaar opgeteld en is de transitievergoeding berekend. In dit geval is dat: € 7920,- + € 6000,- + € 10.500,- =    € 24.420,-

Kantonrechtersformule in de cao

In de cao kan worden afgeweken van de transitievergoeding. In een aantal cao’s wordt nog steeds gebruikt gemaakt van de kantonrechtersformule. Deze formule pakt vaak hoger uit dan de transitievergoeding. Kijk daarom altijd wat er in de cao geregeld is over de ontslagvergoeding zodat u geen geld misloopt.

Ontslagvergoeding verwijtbaar handelen

Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan de werkgever of de werknemer? Dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 - 029 1001 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag