HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Wet Werk en zekerheid - wijzigingen per 1 januari 2015

Er is veel veranderd op arbeidsrechtelijk gebied in 2015. Onderstaand treft u een korte opsomming aan van de veranderingen die vanaf 1 januari 2015 van kracht zijn. De Wet Werk en Zekerheid is in fasen ingevoerd. Ook vanaf 2016 hebben er belangrijke veranderingen plaatsgevonden.

Wat is per 1 januari 2015 in werking getreden?

Aanzegging verlenging arbeidsovereenkomst verplicht
De werkgever moet de werknemer tijdig informeren of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt voortgezet (aanzegging).
Een werkgever moet bij arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer minimaal een maand van tevoren schriftelijk aangeven of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd wordt. Ook de voorwaarden van de verlenging moeten worden medegedeeld. Als er niet tijdig wordt aangezegd is er een boete verschuldigd van maximaal een maandsalaris. De arbeidsovereenkomst eindigt dan overigens wel. Ook oproepcontracten of ‘min-max’-arbeidsovereenkomsten vallen onder deze regeling.

Geen proeftijd bij korte arbeidsovereenkomst

Heeft u een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter, dan mag hier geen proeftijd meer in staan. De wettelijke regeling staat boven de CAO.

Geen concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst
Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag geen concurrentiebeding meer worden afgesproken. Dit mag alleen bij hoge uitzondering. Er moet dan duidelijk worden gemotiveerd waarom het in dit specifieke geval nodig is om toch een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet voor onbepaalde duur, kan er wel een concurrentiebeding worden opgenomen in de voortgezette arbeidsovereenkomst.

Lees meer over de wijzigingen per 1 juli 2015.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag