HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Ontslagrecht

Ontslagrecht

Ontslagrecht gaat over de rechten en verplichtingen die er zijn ingeval de arbeidsovereenkomst door de werkgever of werknemer wordt beëindigd. Het ontslagrecht is geregeld in de wet en regelgeving en in de rechtspraak. In 2015 zijn er belangrijke wetswijzigingen geweest waardoor de procedures zijn veranderd.

Arbeidsrecht

Wat houdt het arbeidsrecht in en waarom is kennis hiervan belangrijk?
Het arbeidsrecht regelt alle zaken met betrekking tot de rechten en plichten over de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Een werknemer is een persoon die arbeid verricht ten behoeve van een ander tegenover een bepaalde loon. Een ander, dus de werkgever, kan een persoon, bedrijf of een organisatie zijn. Werkgever en werknemer verbinden zich op basis van een arbeidscontract. Waarin onder andere wordt geregeld onder welke voorwaarden de werknemer in dienst treedt en welke werkzaamheden hij zal uitvoeren bij de werkgever.

Kennis van het arbeidsrecht is van belang voor zowel werknemers als werkgevers. Zo kan het voorkomen dat u, als werknemer zijnde, plotseling ontslagen wordt. Wat gebeurt er dan? Mag de werkgever u zomaar ontslaan? En wat als u een aantal maanden ziek bent en niet kunt werken, wordt uw salaris dan doorbetaald? Kennis van het ontslagrecht, wat bij het arbeidsrecht hoort, maar ook omtrent de regels bij ziekte zijn dan van cruciaal belang!

Arbeidsrecht regelt dus de rechten en plichten omtrent de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Een werknemer verbindt zich op basis van een arbeidscontract met een werkgever om, gedurende een bepaalde tijd arbeid te verrichten, tegen een bepaalde loon. Op het moment dat er, gedurende deze rechtsverband, problemen ontstaan is het verstandig om contact op te nemen met een van onze juridische klantadviseurs. Zij bespreken met u uw situatie en aan de hand daarvan wordt u geadviseerd. Indien er een situatie speelt waarbij er een arbeidsrecht advocaat te pas moet komen, brengen zij u daarmee in contact. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met uw wensen.

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is het contract tussen werkgever en werknemer. Daarin staan alle afspraken over het werk vermeld. Ook kunnen afspraken tussen werkgevers en werknemers in de cao of de wet (het burgerlijk wetboek) staan.

Uwv ontslagprocedure

Heeft uw werkgever een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV WERKbedrijf? En wilt u de ontslagaanvraag aanvechten? Het is raadzaam een ervaren ontslagspecialist naar de ontslagaanvraag te laten kijken. Het Juridisch Netwerk Nederland kan u daarbij helpen.

Ontslag via kantonrechter

Heeft je werkgever een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend bij de kantonrechter? Of overweegt je zelf een verzoekschrift bij de kantonrechter neer te leggen? De ontslagspecialisten kunnen je helpen verweer te voeren en je standpunt bij de kantonrechter te verdedigen.

Concurrentiebeding

Wordt uw arbeidsovereenkomst beëindigd en houdt uw werkgever u aan het concurrentiebeding? Bent u het hier niet mee eens? Lees dan verder en vraag juridisch advies. Veel concurrentiebedingen zijn te streng en kunnen worden gewijzigd of vernietigd.

Relatiebeding

Wilt u gaan werken voor een andere werkgever en bent u met uw oude werkgever een relatiebeding overeengekomen? Wees dan voorzichtig en vraag juridisch advies over uw rechten en plichten.

Subscribe to Ontslagrecht