HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Ontslagrecht

Ontslagrecht

Ontslagrecht gaat over de rechten en verplichtingen die er zijn ingeval de arbeidsovereenkomst door de werkgever of werknemer wordt beëindigd. Het ontslagrecht is geregeld in de wet en regelgeving en in de rechtspraak. In 2015 zijn er belangrijke wetswijzigingen geweest waardoor de procedures zijn veranderd.

Arbeidsrecht

Het Arbeidsrecht is de verzamelterm van alles wat te maken heeft met de rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers die een arbeidsovereenkomst met elkaar hebben gesloten. Kennis van het arbeidsrecht is cruciaal om ontslaghulp te verlenen of ontslag op de goede manier aan te vechten.

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is het contract tussen werkgever en werknemer. Daarin staan alle afspraken over het werk vermeld. Ook kunnen afspraken tussen werkgevers en werknemers in de cao of de wet (het burgerlijk wetboek) staan.

Uwv ontslagprocedure

Heeft uw werkgever een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV WERKbedrijf? En wilt u de ontslagaanvraag aanvechten? Het is raadzaam een ervaren ontslagspecialist naar de ontslagaanvraag te laten kijken. Het Juridisch Netwerk Nederland kan u daarbij helpen.

Ontslag via kantonrechter

Heeft uw werkgever een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend bij de kantonrechter? Of overweegt u zelf een verzoekschrift bij de kantonrechter neer te leggen? De ontslagspecialisten kunnen u helpen verweer te voeren en uw standpunt bij de kantonrechter te verdedigen.

Concurrentiebeding

Wordt uw arbeidsovereenkomst beëindigd en houdt uw werkgever u aan het concurrentiebeding? Bent u het hier niet mee eens? Lees dan verder en vraag juridisch advies. Veel concurrentiebedingen zijn te streng en kunnen worden gewijzigd of vernietigd.

Relatiebeding

Wilt u gaan werken voor een andere werkgever en bent u met uw oude werkgever een relatiebeding overeengekomen? Wees dan voorzichtig en vraag juridisch advies over uw rechten en plichten.

Subscribe to Ontslagrecht