HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Reorganisatie ontslag

Wordt u ontslagen als gevolg van een reorganisatie van het bedrijf waar u werkt? Reorganisatie ontslag is aan regels gebonden. Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Reorganisatie ontslag verloopt via UWV Werkbedrijf of met een vaststellingsovereenkomst. Neem contact op voor advies.

Reorganisatie ontslag

Reorganisatie ontslag is een beleidskeuze van uw werkgever die dat moet doen op basis van goed ondernemerschap. Als de reorganisatie noodzakelijk is door slechte financiële resultaten of werkvermindering, dan zal uw werkgever dit moeten onderbouwen met financiële gegevens. Het kan echter ook zo zijn dat uw werkgever reorganiseert omdat dit te maken heeft met een strategische marktkeuze. Een financiële onderbouwing is minder van belang als het gaat om een strategische heroriëntatie en/of nieuwe marktontwikkelingen. In zo’n geval zal uw werkgever de redelijkheid van de gemaakte keuzes wel moeten uitleggen. UWV toetst dit “marginaal”. Dat wil zeggen dat UWV niet op de stoel van de werkgever gaat zitten.

Toelichting

Uw werkgever zal minimaal de reden van de organisatorische veranderingen moeten melden en toelichten en de gevolgen benoemen voor de verschillende afdelingen, de aanwezige functies en het aantal arbeidsplaatsen per functie. Dat doet de werkgever meestal met behulp van een organogram van vóór en ná de reorganisatie. Wees kritisch als u op de lijst van ontslagen werknemers voorkomt! Het is belangrijk dat u zich goed laat adviseren over uw rechtspositie.

Sociaal plan

Bij een reorganisatie worden meerdere mensen ontslagen. Wanneer er meer dan 20 werknemers worden ontslagen wordt er een sociaal plan opgesteld. In dit plan worden regelingen en voorzieningen getroffen voor werknemers die werkloos raken. Hierbij kunt u denken aan een transitievergoeding of omscholingskosten. Het is geen verplichting om een sociaal plan op te stellen. Tenzij dit in de cao’s staat, dan is de werkgever hier wel toe verplicht.

Afspiegelingsbeginsel

Als er door een reorganisatie of bedrijfseconomische redenen meerdere mensen worden ontslagen, wordt er een ontslagvolgorde bepaald. Dit gebeurt aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. De werkgever is verplicht dit beginsel toe te passen. Bij het afspiegelingsbeginsel worden de werknemers verdeeld over vastgestelde leeftijdscategorieën. De leeftijdsopbouw binnen het bedrijf moet hetzelfde blijven als voor de ontslagronde. De werkgever moet dus mensen uit verschillende leeftijdscategorieën ontslaan zodat de leeftijdsopbouw hetzelfde blijft.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag