HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Uwv ontslagprocedure

Heeft uw werkgever een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV WERKbedrijf? En wilt u de ontslagaanvraag aanvechten? Het is raadzaam een ervaren ontslagspecialist naar de ontslagaanvraag te laten kijken. Het Juridisch Netwerk Nederland kan u daarbij helpen.

Ontslagaanvraag bij het UWV WERKbedrijf

Uw werkgever kan een ontslagaanvraag indienen bij het UWV WERKbedrijf. Bij de aanvraag moet de reden van het ontslag vermeld worden. De reden moet onderbouwd worden met stukken. Wordt de ontslagaanvraag toegewezen dan kan het UWV WERKbedrijf u geen ontslagvergoeding toekennen. In bepaalde gevallen heeft u wel recht op een kennelijk onredelijk ontslag vergoeding.

Hoe verloopt de ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf?

De ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf verloopt volgens de volgende stappen.

  • Uw werkgever dient een aanvraag in bij het UWV WERKbedrijf.
  • Het UWV WERKbedrijf controleert de aanvraag op volledigheid.
  • U ontvangt alle stukken van het UWV WERKbedrijf. U kunt uw verweer (laten) indienen.
  • De ontslagadviescommissie beoordeelt de ontslagaanvraag.
  • Het UWV WERKbedrijf beslist of u mag worden ontslagen.

Geeft UWV WERKbedrijf uw werkgever toestemming voor uw ontslag dan moet uw werkgever de arbeidsovereenkomst nog schriftelijk opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. UWV WERKbedrijf gaat niet over een eventuele ontslagvergoeding. Soms heeft u wel recht op een kennelijk onredelijk ontslag vergoeding. Hiervoor moet u naar de kantonrechter.

Beslist het UWV WERKbedrijf dat u niet ontslagen mag worden dan blijft u gewoon in dienst bij uw werkgever.

Wat kan een ontslagspecialist voor u betekenen?

Er zijn een aantal belangrijke zaken waarbij een gespecialiseerde ontslagadvocaat of - jurist u kan helpen.

  • Het opstellen van het verweer tegen de ontslagaanvraag.
  • Het voeren van een procedure om tot een vergoeding te komen wegens kennelijk onredelijk ontslag.

Het gaat er uiteindelijk om dat uw belangen zo goed mogelijk worden behartigd. Laat u bijstaan door een advocaat of jurist en bel ons op 085 109 4104 of zoek direct bij u in de buurt via onze zoekfunctie.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag