HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Collectief ontslag

Er is sprake van collectief ontslag als een werkgever 20 of meer werknemers binnen een periode van 3 maanden om bedrijfseconomische redenen wil ontslaan. Dat kan via UWV of de kantonrechter of met een vaststellingsovereenkomst. Is er in uw geval ook sprake van collectief ontslag? Neem dan contact met ons op en vraag hulp.

Wet Melding Collectief Ontslag

Bij collectief ontslag op bedrijfseconomische gronden moet uw werkgever zich houden aan de Wet melding collectief ontslag (Wmco). Zo moet uw werkgever dit ontslag vooraf melden bij UWV en de vakbonden van de werknemers. De regels voor collectief ontslag op bedrijfseconomische gronden zijn veranderd op 1 maart 2012.

Collectief ontslag vanaf 1 maart 2012

Voor de berekening van het aantal ontslagen is niet belangrijk langs welke weg de ontslagen lopen (opzegging, ontbinding of wederzijds goedvinden). Uw werkgever moet de voorgenomen ontslagen melden bij UWV Werkbedrijf en een vakbond en deze vakbond ook daadwerkelijk raadplegen. Als een werkgever zich niet houdt aan de regels van de Wmco, dan is het mogelijk dat het ontslag wordt teruggedraaid.
UWV WERKbedrijf neemt de ontslagaanvragen in behandeling na een wachttijd van 1 maand. In die periode kunnen uw werkgever en de vakbonden met elkaar overleggen. UWV Werkbedrijf zal de ontslagaanvragen wel direct in behandeling nemen als de vakbonden schriftelijk verklaren dat de werkgever hen heeft geraadpleegd en zij het eens zijn met de ontslagaanvraag.

Verklaring vakbonden

Zodra de vakbonden hebben verklaard dat zij het eens zijn met het ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen, toetst UWV Werkbedrijf of de ontslag keuze (dus wie er moet worden ontslagen) en de herplaatsing mogelijkheden. Daar liggen voor u vaak kansen om verweer tegen het voorgenomen ontslag te voeren!

Sociaal plan

Als er sprake is van een reorganisatie waarbij meer dan 20 werknemers worden ontslagen, wordt er meestal een sociaal plan opgesteld. In een sociaal plan worden regelingen en voorzieningen getroffen voor werknemers die door een reorganisatie hun baan dreigen te verliezen. Bijvoorbeeld de transitievergoeding. De werkgever is niet verplicht om een sociaal plan op te stellen. Maar in veel cao’s wordt dit wel geëist. In dat geval is de werkgever toch verplicht om een sociaal plan op te stellen.

Afspiegelingsbeginsel

Als er meerdere mensen worden ontslagen, zoals het geval is bij een collectief ontslag moet  er een ontslagvolgorde worden bepaald. Dit gebeurt aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. Dit beginsel moet verplicht worden toegepast door de werkgever. Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel? De werknemers worden verdeeld in leeftijdscategorieen. Het uitgangspunt is dat de leeftijdsopbouw voor en na de ontslagen zoveel mogelijk gelijk blijft. De werkgever moet mensen uit verschillende leeftijdcategorien ontslaan zodat de leeftijdsopbouw gelijk blijft. Daarnaast moet per leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerst worden ontslagen.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag