HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Ontslag bedrijfseconomische redenen

Bent je ontslagen omdat het slecht gaat met het bedrijf? Of dreig je om die reden te worden ontslagen? Ben je het niet eens met dit ontslag om bedrijfseconomische redenen? Een arbeidsrecht advocaat kan je adviseren en het (dreigende) ontslag aanvechten.

Wat is ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Ontslag om bedrijfseconomische redenen is bijvoorbeeld ontslag wegens bezuinigingen of inkrimping van een bedrijf. Verder kun je denken aan een verslechterende financiële situatie door neergaande economie, reorganisaties of technologische ontwikkelingen zoals automatisering. Als het slecht gaat met het bedrijf van je werkgever kan de werkgever ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen. Ontslag aanvragen op bedrijfseconomische grond gaat via het UWV.

Mag uw werkgever u zomaar ontslaan?

Als je werkgever ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt moet hij kunnen aantonen dat het een structureel probleem is en geen tijdelijke situatie. Alle beslissingen moeten worden genomen vanuit het oogpunt van goed ondernemerschap. Ook moet je werkgever kunnen aantonen dat er geen andere passende functie binnen het bedrijf voor jou beschikbaar is. Vraag advies over de mogelijkheden van verweer en/of het verkrijgen van een ontslagvergoeding!

Sociaal plan

In een sociaal plan worden regelingen en voorzieningen getroffen voor werknemers die hun baan dreigen te verliezen. Een sociaal plan wordt opgesteld zodra er door bedrijfseconomische redenen werknemers worden ontslagen. De werkgever is niet verplicht een sociaal plan op te stellen tenzij dit in de cao staat.

Afspiegelingsbeginsel

Bij een reorganisatie mag de werkgever niet zomaar bepalen wie er wordt ontslagen. De werkgever moet zich namelijk houden aan het afspiegelingsbeginsel. Dit houdt in dat er een ontslagvolgorde moet worden bepaald. Werknemers worden verdeeld over een aantal vastgestelde leeftijdscategorieën. De leeftijdsopbouw van de werknemers binnen het bedrijf moet hetzelfde blijven als voor de ontslagronde. Dit betekend dat die werkgever mensen uit verschillende leeftijdscategorieën moet ontslaan om de leeftijdsopbouw op hetzelfde niveau te houden. Daarnaast moeten werknemers met het kortste dienstverband als eerste worden ontslagen.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag