HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Laat deze direct beoordelen.

Indien jouw werkgever jou wil gaan ontslaan, heeft hij de mogelijkheid een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Een vaststellingsovereenkomst is een veelgebruikte manier om ontslag te regelen. Als je akkoord gaat dan ga je met wederzijds goedvinden uit dienst. Een vaststellingsovereenkomst zorgt ervoor dat een arbeidsovereenkomst eindigt zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter.

Bel ons nu op 085 109 4104 voor advies en laat het nakijken door een arbeidsrecht advocaat vóór u akkoord gaat! 

Laat jouw vaststellingsovereenkomst beoordelen

Je bent niet verplicht om mee te werken aan een vaststellingsovereenkomst. Voor een werkgever is een vaststellingsovereenkomst een eenvoudige manier om ontslag te regelen omdat er geen ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV hoeft plaats te vinden. Hierdoor heb je vaak ruimte om te onderhandelen over de voorwaarden. Het is belangrijk dat alles in de overeenkomst goed geregeld is en dat je op de hoogte bent van de gevolgen voor je WW-uitkering en transitievergoeding. Daarom is het belangrijk om voordat je akkoord gaat de vaststellingsovereenkomst door een arbeidsrecht advocaat te laten beoordelen. Heb je de overeenkomst wel al getekend maar wil je hem toch laten controleren? Geen zorgen. Je hebt namelijk een bedenktijd van 14 dagen om op je overeenkomst terug te komen.

Een ontslag kan met name financieel een grote impact hebben: het is dan ook van groot belang dat je een kloppende en gunstige ontslagregeling krijgt. Naast het beoordelen kan een arbeidsrecht advocaat je ook helpen in de onderhandelingen met je werkgever. In veel gevallen is de werkgever ook nog eens bereid om de advocaatkosten, of een deel hiervan, te vergoeden. Vaak wordt dit ook in de vaststellingsovereenkomst benoemd.

Aandachtspunten vaststellingsovereenkomst

Het is belangrijk dat jij en je werkgever goede en duidelijke afspraken maken zodat je later niet voor onaangename verrassingen komt te staan en zodat je weet waar je aan toe bent. Er zijn een aantal punten waar je bij een vaststellingsovereenkomst extra goed op moet letten.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • De einddatum: is de opzegtermijn wel juist in acht genomen?
 • De transitievergoeding: krijg je waar je recht op hebt?
 • Kosten rechtsbijstand: betaalt je werkgever de kosten van je rechtshulp en zo niet, hoe kan dat geregeld worden?
 • Tot de einddatum: wat is verstandig om af te spreken over (vrijstelling van) werk en uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen?
 • Eindafrekening: is de eindafrekening correct opgesteld met alle loonbestanddelen waar je recht op hebt?
 • Na het ontslag: is je WW veilig gesteld?
 • Wil je gebruik maken van een coach of outplacementbureau? Vraag je werkgever om hierin bij te dragen.
 • Let op! Als je ziek bent, stem dan nooit zomaar in met een vaststellingsovereenkomst!

Recht op WW-uitkering

Om te bepalen of je recht hebt op een WW-uitkering, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De opzegtermijn moet worden nagekomen
 • Het initiatief voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst komt van de werkgever
 • Het ontslag mag niet het gevolg zijn van een door de werknemer veroorzaakte dringende reden voor ontslag

Voordat het UWV een WW-uitkering verstrekt, wordt gekeken of de opzegtermijn in acht is genomen in de vaststellingsovereenkomst. Als dat niet zo is, komt de werknemer pas na het verstrijken van de opzegtermijn in aanmerking voor WW.
Om WW te kunnen ontvangen, moet het initiatief voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst liggen bij de werkgever. Het mag dus niet zo zijn dat de werknemer zelf iets heeft gedaan wat een dringende reden voor ontslag heeft gevormd. In dat laatste geval is de werknemer namelijk op staande voet ontslagen. Dan heeft de werknemer geen recht op WW. Als de reden van het ontslag disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie is, ligt dit niet geheel bij de werknemer en bestaat er wel een recht op WW.

Recht op een transitievergoeding

In veel gevallen bestaat er een recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de overstap naar een andere baan wat gemakkelijker te maken voor de werknemer. De werknemer kan de vergoeding dus bijvoorbeeld gebruiken om zich om te scholen. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van je salaris en hoe lang je in dienst bent geweest bij de werkgever.

Belangrijke regels waar de vaststellingsovereenkomst aan moet voldoen

Voordat je besluit om akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst, is het belangrijk dat de overeenkomst aan bepaalde regels voldoet: 

De ontslagreden moet vermeld staan 

In de vaststellingsovereenkomst moet de reden van het ontslag staan vermeld. Controleer ook altijd goed welke ontslagreden de werkgever heeft opgegeven in de vaststellingsovereenkomst en of deze klopt. Als het ontslag te maken heeft met een dringende reden of een verwijtbare handeling aan de kant van de werknemer, loop je namelijk misschien je recht op een WW-uitkering mis.

De opzegtermijn moet in acht zijn genomen

Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst moet rekening worden gehouden met de opzegtermijn. Hoe lang de opzegtermijn is, verschilt per geval.
Hieronder worden de opzegtermijnen opgesomd die wettelijk zijn vastgesteld.
Let op: je arbeidsovereenkomst en/of cao mogen hiervan afwijken! Kijk daarom ook altijd in je arbeidsovereenkomst of cao.
Dienstverband         opzegtermijn
tot 5 jaar            = 1 maand
5 tot 10 jaar       = 2 maanden
10 tot 15 jaar     = 3 maanden
15 jaar of langer   = 4 maanden

Je hebt 14 dagen bedenktijd!

Heb je de overeenkomst ondertekend maar heb je achteraf toch twijfels over deze beslissing? Je hebt 14 dagen de tijd om je te bedenken. Dit wordt de bedenktijd genoemd. Je werkgever moet in de vaststellingsovereenkomst aangeven dat je recht hebtop de 14 dagen-bedenktijd. Als dat niet gebeurt, heb je 21 dagen bedenktijd.

Finale kwijting vaststellingsovereenkomst

In de overeenkomst staat aan het einde dat werkgever en werknemer elkaar finale kwijting verlenen nadat de overeenkomst is ondertekend. Dat betekent dat jij en de werkgever afspreken dat jullie niets meer van elkaar te vorderen hebben zodra alle afspraken in de overeenkomst zijn afgewikkeld.

Laat de door u ontvangen vaststellingsovereenkomst checken door een van onze advocaten of juristen!

Goed advies over de overeenkomst is belangrijk. Laat de overeenkomst daarom altijd beoordelen. Wellicht kan je, gezien je sterke onderhandelingspositie, zelfs een hogere ontslagvergoeding krijgen! Daarnaast is de werkgever in veel gevallen bereid om de juridische kosten te vergoeden.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op via 085 109 4104 of stuur een e-mail. Wij brengen u in contact met een specialist die alle juridische valkuilen kent.
Wij werken samen met advocaten die meer dan 10 jaar ervaring hebben met het beoordelen van vaststellingsovereenkomsten.

 

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag