HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Ontslagen worden tijdens ziekte?

Je werkgever mag je niet zomaar ontslaan tijdens de ziekteperiode. Met ziekteperiode bedoelen wij de eerste twee jaar dat je ziek bent. Je werkgever mag je wel ontslaan in bijzondere situaties.

De hoofdregel is altijd dat je ziekte niet de reden mag zijn voor het ontslag. Ben je toch ontslagen omdat je ziek bent of vaak ziek bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met 085 109 4104.

Na een ziekteperiode van 104 weken (twee jaar) of langer mag je wel ontslagen worden wegens ziekte.

Uitzonderingen op ontslag tijdens ziekte

In sommige bijzondere situaties kan je wel ontslagen worden tijdens ziekte:

Als u in je proeftijd zit

Tijdens je proeftijd mag je ontslagen worden zonder reden. Tijdens ziekte in je proeftijd mag je dus ook ontslagen worden. Je kunt wel een ziektewet uitkering ontvangen.

Bij ontslag op staande voet

Tijdens ziekte kan je alsnog op staande voet ontslagen worden. Er moet dan wel een belangrijke reden worden aangevoerd door werkgever. Hij kan je niet zomaar tijdens ziekte op staande voet ontslaan. Een belangrijke reden kan zijn dat je zich niet houdt aan je verplichtingen tijdens ziekte. Indien je het hier niet mee eens bent kun je binnen twee maanden na het ontslag naar de kantonrechter gaan.

Bij een faillissement

Als het bedrijf failliet gaat dan kan je ontslagen worden. Het bedrijf heeft geen andere optie in geval van faillissement. Het UWV zal dan de loonbetaling overnemen.

Ziek na ontslagvergunning UWV

Heeft je werkgever voordat je ziek werd een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV die niks te maken heeft met je ziekte? En is deze ontslagvergunning door het UWV toentertijd goedgekeurd? Dan kun je gewoon ontslagen worden.

Ziek na ontbindingsverzoek van de arbeidsovereenkomst bij de rechter

Ben je ziek geworden nadat werkgever een ontbindingsverzoek van de arbeidsovereenkomst heeft gedaan bij de rechter? Dan kan de rechter dit verzoek alsnog toewijzen en kun je dus gewoon ontslagen worden.

Niet meewerken aan re-integratie

Indien je niet goed meewerkt aan re-integratie volgens het UWV, dan kun je ontslagen worden. Meewerken aan re-integratie houdt in dat je indien er voor je passend werk is gevonden, je dit dan moet uitvoeren. Daarnaast kan het zo zijn dat je moet omscholen.

Bepaalde tijd contract loopt af

Indien je tijdelijke contract afloopt tijdens je ziekte is de werkgever niet verplicht het contract te verlengen. Uw ziekmelding heeft geen invloed op het einde van je contract. Je kunt wellicht wel een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Je werkgever moet je namelijk ziek uit dienst melden. Indien de werkgever dit heeft gedaan, kun je via het UWV een ziektewetuitkering aanvragen. De werkgever moet hierbij wel opletten dat hij op tijd laat weten dat hij het contract niet verlengd. De werkgever moet bij een contract van minimaal 6 maanden, 1 maand van tevoren aangeven of hij het contract wel of niet verlengd. Indien de werkgever zich niet houdt aan deze termijn kan het zo zijn dat hij een boete moet betalen. De boete is maximaal 1 maand loon.

Uitzendovereenkomst

Met een uitzendovereenkomst kan het zo zijn dat je wordt ontslagen tijdens ziekte. Dit ligt echter aan de soort uitzendovereenkomst die je hebt. Indien er een uitzendbeding in het contract staat, kan het uitzendbureau je makkelijker ontslaan. Hoe langer je voor een uitzendbureau werkt, hoe meer rechten je hebt. Vanaf fase B of 3 heb je geen uitzendbeding meer. Omdat het ingewikkeld is om te bepalen of het uitzendbureau je wel of niet tijdens ziekte kan ontslaan, raden wij altijd aan om contact op te nemen met een arbeidsrecht specialist.

Langere tijd regelmatig Ziek

Indien je al een langere tijd regelmatig ziek thuis bent en je collega’s hierdoor enorme werkdruk ervaren kan het zo zijn dat je ontslagen kan worden tijdens ziekte. Dit is een voorbeeld van een onaanvaardbaar gevolg voor de bedrijfsvoering van de werkgever. Een ander voorbeeld is als het productieproces onder druk komt te staan. Er gelden hiervoor een paar eisen:

  • Je bent met enige regelmaat, maar niet langdurig ziek.
  • De verwachting is dat je binnen 26 weken je werk niet in aangepast vorm kunt uitvoeren
  • het niet kunnen werken mag geen gevolg zijn van onvoldoende zorg van je werkgever voor arbeidsomstandigheden.

Als er sprake is van deze eisen dan kan de het zo zijn dat de kantonrechter beoordeelt dat je werkgever je mag ontslaan. De werkgever moet over een deskundigenverklaring van het UWV beschikken.

Opzegverbod

Op grond van de Nederlandse wetgeving geldt er een opzegverbod voor de werkgever tijdens de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit geldt zowel voor een vast contract als bij een tijdelijk contract.
Als je ziek bent geweest en je hebt zich weer beter gemeld, maar je bent binnen 26 weken weer ziek geworden dan is de ziekteperiode ingegaan vanaf de eerste keer dat je ziek was. Als de twee ziektejaren voorbij zijn en je bent nog steeds ziek, dan kan de werkgever (als hij een ontslagvergunning van UWV heeft) wel overgaan tot ontslag.

Reflexwerking opzegverbod

Als je ziek bent, dan kan de werkgever via UWV een ontslagvergunning aanvragen. Mag de werkgever je na ontvangst van deze vergunning wel ontslaan? Nee! Ook na ontvangst van de ontslagvergunning kan hij de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Hij zal moeten wachten tot je beter bent.

De kantonrechter kan vanwege in de persoon gelegen factoren de arbeidsovereenkomst wel beëindigen tijdens je ziekteperiode. Als de kantonrechter vermoed dat de reden van ontslag toch te maken heeft met de ziekte van de zieke werknemer kan de kantonrechter het ontslag verzoek afwijzen. Dit noemen ze de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte.

Als de kantonrechter het vermoeden hebt dat je ontslagen wordt omdat je ziek bent dan zal de ontslagaanvraag afgewezen worden. Is het overduidelijk dat de werkgever met een andere reden je ontslag aanvraagt (bijvoorbeeld vanwege reorganisatie o.i.d.), dan is de kans aanwezig dat de rechter de ontslagaanvraag toewijst, ook als je ziek bent.

Re-integratieplicht

Uw werkgever heeft een loondoorbetalingsplicht tijdens uw ziekteperiode van de eerste twee jaar. Daar tegenover staat dat u, als werknemer, de plicht heeft om mee te werken aan de re-integratie. Dit noemen ze ook wel de re-integratieplicht. Dit houdt in dat u samen met uw werkgever ervoor moet zorgen dat u zo snel mogelijk weer in uw huidige functie aan het werk kan. De bedrijfsarts geeft hierin advies en kan adviseren dat u passende arbeid moet verrichten. Het is ook erg belangrijk om u aan de re-integratieplicht te houden zodat u het recht op een WW uitkering behoudt!

Zelf ontslag nemen tijdens ziekte

Ten eerste moet je nooit ontslag nemen tijdens ziekte! Waarom niet? Omdat je hiermee afstand doet van je recht op salaris. De werkgever is namelijk verplicht om tijdens ziekte twee jaar lang het loon door te betalen. Daarnaast verspeel je je recht op een WW-uitkering wanneer je zelf ontslag neemt. Ben je van mening dat je niet langer kan werken bij je werkgever? Neem dan telefonisch contact op met 085 109 4104, zodat wij je kunnen adviseren hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Arbeidsconflict

Het kan voorkomen dat er tijdens ziekte een conflict ontstaat tussen jou en je werkgever omtrent uw re-integratieplicht. Ben je in een arbeidsconflict terecht gekomen met je werkgever, aarzel dan niet en bel direct naar 085 109 4104! Wij helpen je dan binnen 24 uur aan een arbeidsrecht advocaat bij jou in de buurt. Deze kan je van juridisch advies voorzien.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag