HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

Vaststellingsovereenkomst

Heeft u een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) ontvangen? Klopt alles wat er in staat? Krijgt u wel waar u recht op heeft? Laat de overeenkomst controleren door een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.

Heeft u de vaststellingsovereenkomst al ondertekend? Als dit minder dan 14 dagen geleden is, kunt u er nog op terugkomen.

Bel ons nu op 085 - 029 1001 voor advies en laat een advocaat uw vaststellingsovereenkomst checken.

Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd.
In het kort moet u letten op het volgende:
 • Laat beoordelen of u krijgt waar u recht op hebt.
 • Controleer of uw WW- rechten zijn veiliggesteld.
 • Heeft u een transitievergoeding ontvangen?
 • Worden de advocaatkosten door uw werkgever wel vergoed?
 • Heeft u gedacht aan coaching en/of outplacement? Vraag een bijdrage van uw werkgever!
 • Een vaststellingsovereenkomst kan na ondertekening nog 14 dagen door u worden herroepen!

Goed advies over de vaststellingsovereenkomst is belangrijk. Laat altijd een ontslag advocaat de overeenkomst beoordelen. Een ontslag advocaat of - jurist kan u ook helpen bij de onderhandelingen met uw werkgever. In veel gevallen is uw werkgever bereid om de advocaatkosten te vergoeden.

Aandachtspunten vaststellingsovereenkomst

Belangrijke aandachtspunten bij de vaststellingsovereenkomst zijn:

 • De einddatum: Is de opzegtermijn wel in acht genomen?
 • De transitievergoeding: Krijgt u waar u recht op hebt?
 • Kosten rechtsbijstand: Betaalt uw werkgever de kosten van uw rechtshulp en zo niet, hoe kan dat geregeld worden?
 • Tot de einddatum: Wat is verstandig om af te spreken over (vrijstelling van) werk en uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen?
 • Eindafrekening: Is de eindafrekening correct opgesteld met alle loonbestanddelen waar u recht op hebt?
 • Na ontslag: Heeft u recht op WW?
 • Wilt u gebruik maken van een coach of outplacementbureau? Vraag uw werkgever om hierin bij te dragen.
 • Ziekte: Stem nooit zomaar in met een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte!

 

Recht op WW

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een WW-uitkering,moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De opzegtermijn moet worden nagekomen
 • Het initiatief voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst komt van de werkgever.
 • Het ontslag mag niet de oorzaak zijn van een door de werknemer veroorzaakte dringende reden voor ontslag.

Belangrijke regels vaststellingsovereenkomst

Voordat u een vaststellingsovereenkomst ondertekent, is het belangrijk dat deze aan de regels voldoet. De belangrijkste regels hebben wij voor u op een rij gezet.

- Ontslagreden vermelden in vaststellingsovereenkomst

In de vaststellingsovereenkomst wordt de reden van het ontslag gegeven. Controleer altijd wat de opgegeven reden tot ontslag is. Als het ontslag te maken heeft met een dringende reden of een verwijtbare handeling, dan loopt u mogelijk een WW-uitkering mis.

- Houd rekening met de opzegtermijn

Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst moet u rekening houden met de opzegtermijn. Hoe lang de opzegtermijnen zijn verschilt per geval.

Hieronder worden de opzegtermijnen opgesomd die wettelijk zijn vastgesteld.
Let op: uw arbeidsovereenkomst en/of cao mogen hiervan afwijken! Kijk daarom altijd in uw arbeidsovereenkomst of cao.

Dienstverband            opzegtermijn

tot 5 jaar               = 1 maand

5 tot 10 jaar          = 2 maanden

10 tot 15 jaar        = 3 maanden

15 jaar of langer   = 4 maanden

- U heeft 14 dagen bedenktijd!

Heeft u de vaststellingsovereenkomst ondertekend maar vindt u het naderhand toch niet verstandig. Dan heeft u 14 dagen de tijd om u te bedenken. Dit wordt de bedenktijd genoemd en is sinds 2015 wettelijk vastgelegd. Daardoor geldt deze regel voor zowel de vaststellings- en beëindigingsovereenkomst als voor het ontslag met wederzijds goedvinden. Uw werkgever moet aangeven dat u recht heeft op de 14-dagen bedenktijd. Doet hij dat niet dan heeft u 3 weken (in plaats van 2 weken) de tijd om u te bedenken.

- Finale kwijting vaststellingsovereenkomst

In de overeenkomst staat aan het einde dat u en uw werkgever elkaar finale kwijting verlenen nadat de overeenkomst is ondertekend. Dat betekent dat u afspreekt dat u niets meer van elkaar te vorderen heeft zodra alle afspraken in de overeenkomst zijn afgewikkeld.

Laat uw vaststellingsovereenkomst checken door een specialist

Goed advies over de vaststellingsovereenkomst is belangrijk. Laat daarom de overeenkomst beoordelen. In veel gevallen is uw werkgever bereid om de advocaatkosten te vergoeden.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op via 085 - 029 1001 of stuur een e-mail. Wij brengen u in contact met een specialist die alle juridische valkuilen kent.
Wij werken samen met betrouwbare en deskundige specialisten die jarenlange ervaring hebben met het beoordelen van vaststellingsovereenkomsten.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 - 029 1001 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag