HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wat verandert er per 1 januari 2020 in het arbeidsrecht? Lees hier wat voor u van toepassing is.

In het nieuwe jaar gelden er nieuwe regels in het arbeidsrecht, met name rondom arbeidscontracten en ontslag. De Wet arbeidsrecht in Balans, hierna: WAB, is voor zowel werkgevers als werknemers enorm van belang. Wat is precies het doel van de WAB? De WAB wil meer zekerheid voor de flexibele werknemers. Werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst hebben meestal betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De WAB maakt deze kloof tussen vaste- en flexibele arbeidscontracten kleiner maken. Daarom krijgen payrollwerknemers en oproepkrachten meer zekerheid, waardoor het aantrekkelijker is voor de werkgevers om deze flexibele werknemers een vast contract aan te bieden.

Wij hebben voor u de belangrijkste wijzigingen opgesomd:

Een vast arbeidscontract wordt aantrekkelijker voor werkgevers, met name omdat hiervoor een lage WW-premie voor wordt betaald. Daarentegen wordt per 1 januari 2020 een hogere WW-premie betaald voor flexibele contracten. De sectorpremie vervalt vanaf dat moment.

Er wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd, namelijk de cumulatiegrond. Hiermee wordt ontslag mogelijk gemaakt wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond opleveren voor ontslag. De rechter kan bij ontslag op basis van de cumulatiegrond ook een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

Nog een interessante ontwikkeling; voortaan heeft de werknemer vanaf de 1e dag al recht op de transitievergoeding. Ook de berekening van de transitievergoeding verandert.

Ketenregeling: werknemers met een tijdelijke arbeidscontract, opgelet! Vanaf januari 2020 kunnen werkgevers en werknemers 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Eerstvolgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31 december 2019 is het nog mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan. De tussenpoos (tijd tussen contracten) bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Dit is dus niet meer beperkt tot seizoensarbeid. De WAB maakt een uitzondering voor de invalkrachten in het basisonderwijs op tijdelijke basis, zij kunnen blijven invallen voor zieke leerkrachten. Dit behoeft niet meer per se in de CAO te staan.

Payrollwerknemers krijgen een gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, hebben voortaan minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn bij het bedrijf. Vanaf 2021 zullen payrollwerknemers recht op een goede pensioenregeling krijgen.

Oproepwerknemers krijgen met de intreding van de WAB een minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na twaalf maanden. Werkgevers moeten oproepkrachten dus per januari 2020 minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Zegt de werkgever een oproep binnen 4 dagen af? Dan heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na twaalf maanden moet de werkgever aan oproepkrachten een vaste arbeidsomvang aanbieden.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag