HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

In beginsel mag de werkgever zijn werknemer niet ontslaan in de eerste twee jaar van ziekte. Maar een vaststellingsovereenkomst aanbieden mag altijd. Het is echter niet verstandig tijdens ziekte een vaststellingsovereenkomst te tekenen. U krijgt namelijk geen Ziektewet uitkering als u een benadelingshandeling heeft verricht.

Voorwaarden ZW-uitkering

Om in aanmerking te komen voor een Ziektewet-uitkering moet aan alle onderstaande voorwaarden worden voldaan.

 • U moet verzekerd zijn voor de Ziektewet op het moment dat u ziek wordt
 • U bent niet meer in staat uw werkzaamheden te verrichten
 • U moet zich tijdig hebben ziek gemeld
 • U heeft geen recht meer op loon van de werkgever
 • U heeft zich aan de voorschriften gehouden
 • U mag geen benadelingshandeling verrichten!
 • U mag niet langer dan 104 weken ziek zijn.


Vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte - benadelingshandeling

Eén van de voorwaarden voor een Ziektewet-uitkering is dat de werknemer geen benadelingshandeling mag verrichten. Wanneer is er sprake van een benadelingshandeling? Als u tijdens de eerste twee jaar van ziekte akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst wordt dat bestempeld als een benadelingshandeling. U ontvangt namelijk geen loon meer terwijl de werkgever verplicht is uw loon te betalen tijdens de eerste twee jaar ziekte. Dit wordt door het UWV gezien als een benadelingshandeling en dat kan resulteren in een lagere, kortere of helemaal geen Ziektewet-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte - situatieve arbeidsongeschiktheid

Er is een uitzondering op deze regel, als het om situatieve arbeidsongeschiktheid gaat. Dan kunt u wel recht hebben op een Ziektewet-uitkering.
Van situatieve arbeidsongeschiktheid is sprake als u mentaal of fysiek niet in staat bent om uw werk uit te voeren wegens omstandigheden op het werk. U bent medisch gezien niet ziek en kan bij een andere werkgever met andere werkomstandigheden wel werken. Er is meestal sprake van een arbeidsconflict. Laat u altijd juridisch adviseren voordat u een vaststellingsovereenkomst ondertekend tijdens ziekte / arbeidsconflict.

Transitievergoeding en ZW

Sinds 2015 zijn werkgevers verplicht een ontslagvergoeding uit te keren aan werknemers die minimaal 2 jaar in dienst zijn. Dus ook als u ziek uit dienst gaat. De transitievergoeding is het minimum waar elke werkgever zich aan moet houden. Heeft de transitievergoeding invloed op de hoogte van de Ziektewet-uitkering? Nee, u kunt niet worden gekort op uw uitkering, omdat u een ontslagvergoeding heeft ontvangen.

Bedenktijd

Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst heeft u 14 dagen de tijd om terug te komen op uw besluit. Dit wordt de bedenktijd genoemd en is wettelijk vastgelegd waardoor het geldt voor alle werknemers. De werkgever heeft een informatieplicht. Hij moet zijn werknemers informeren over het recht op de bedenktijd. Als hij dat niet doet, dan wordt de bedenktijd verlengd naar 21 dagen.

Vaststellingsovereenkomst en recht op WIA-uitkering?

Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst hoeft geen gevolgen te hebben voor het krijgen van een WIA-uitkering. U moet voor het tekenen van de vaststellingsovereenkomst goed kijken of u wel aan alle voorwaarden van de WIA voldoet.

Voorwaarden WIA

 • U bent langer dan 2 jaar ziek of gehandicapt
 • U kunt 65% of minder van uw oude loon verdienen
 • De afgelopen 2 jaar heeft u geprobeerd weer aan het werk te gaan
 • Op het moment dat u ziek werd, was u verzekerd voor de WIA

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 - 029 1001 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag