HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • ook 's avonds

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Bent u ziek en heeft de werkgever u een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Als u minder dan 24 maanden ziek bent dan is het van groots belang dat u de vaststellingsovereenkomst niet tekent! Neem zo snel mogelijk contact op met 085 109 4104, zodat wij u van juridisch advies kunnen voorzien.

In beginsel geldt namelijk de regel dat een werkgever zijn werknemer niet mag ontslaan in de eerste 24 maanden (gelijk aan twee jaar) tijdens ziekte. De werkgever mag wel ten alle tijde ontslag aanbieden via een vaststellingsovereenkomst. Als u deze ondertekend, terwijl u nog geen 24 maanden ziek bent, dan verspeelt u hoogstwaarschijnlijk uw recht op een Ziektewet-uitkering.

Voorwaarden ZW-uitkering

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Ziektewet-uitkering is dat u geen benadelingshandeling mag verrichten. Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst tijdens de eerste 2 jaar ziekte wordt gezien als een benadelingshandeling.

Naast het niet mogen verrichten van een benadelingshandeling, zie hieronder de overige voorwaarden:

 • U moet verzekerd zijn voor de Ziektewet op het moment dat u ziek wordt;
 • U bent niet meer in staat uw werkzaamheden te verrichten;
 • U moet zich tijdig hebben ziek gemeld;
 • U heeft geen recht meer op loon van de werkgever;
 • U heeft zich aan de voorschriften gehouden;
 • U mag niet langer dan 104 weken ziek zijn.

In het geval u een benadelingshandeling heeft verricht dan kan het gevolg zijn dat u een lagere, kortere of helemaal geen ziektewet-uitkering krijgt!

Vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte - situatieve arbeidsongeschiktheid

Er is een uitzondering op deze regel, als het om situatieve arbeidsongeschiktheid gaat. Dan kunt u namelijk wel recht hebben op een Ziektewet-uitkering.

Van situatieve arbeidsongeschiktheid is sprake als u mentaal of fysiek niet in staat bent om uw werk uit te voeren wegens omstandigheden op het werk. U bent medisch gezien niet ziek en zou bij een andere werkgever met andere werkomstandigheden wel kunnen werken. Er is meestal sprake van een arbeidsconflict. U doet er verstandig aan om u te laten adviseren door een arbeidsrecht advocaat voordat u een vaststellingsovereenkomst ondertekend tijdens ziekte/arbeidsconflict. Bel in dat geval naar 085 109 4104.

Transitievergoeding en ZW

Sinds 1 januari 2020 zijn werkgevers verplicht om een transitievergoeding (ontslagvergoeding) uit te keren aan werknemers vanaf hun eerste werkdag. Dus ook werknemers die korter dan een jaar bij een werkgever hebben gewerkt, hebben nu recht op een transitievergoeding. Dit geldt dus ook als u ziek uit dienst gaat. De transitievergoeding heeft geen invloed op de hoogte van de Ziektewet-uitkering.

Bedenktijd

Na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst heeft u 14 dagen de tijd om hierop terug te komen. Ook wel de bedenktijd genoemd en is wettelijk vastgelegd waardoor het geldt voor alle werknemers. De werkgever heeft hierin een informatieplicht. Hij moet zijn werknemers informeren over het recht op de bedenktijd. Als hij dat niet doet, dan wordt de bedenktijd verlengd naar 21 dagen. Als u een vaststellingsovereenkomst heeft getekend en u wilt dit terugdraaien of u wilt dat een arbeidsrecht advocaat de vaststellingsovereenkomst beoordeelt, neem dan snel contact op met 085 109 4104!

Vaststellingsovereenkomst en recht op WIA-uitkering?

Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst hoeft geen gevolgen te hebben voor het krijgen van een WIA-uitkering.Toch is het wel echt van belang dat u voor het tekenen van de vaststellingsovereenkomst goed laat nakijken of u aan alle voorwaarden van de WIA voldoet.

Voorwaarden WIA

 • U bent langer dan 2 jaar ziek of gehandicapt
 • U kunt 65% of minder van uw oude loon verdienen
 • De afgelopen 2 jaar heeft u geprobeerd weer aan het werk te gaan
 • Op het moment dat u ziek werd, was u verzekerd voor de WIA

Bij twijfel adviseren wij u altijd om telefonisch contact met ons op te nemen, zodat wij voor u kunnen nakijken of u er goed aan doet om de vaststellingsovereenkomst tekenen. In dat geval zorgen wij ervoor dat u binnen 24 uur contact heeft met een arbeidsrecht advocaat, die u binnen no-time van alle ins and outs omtrent het ontslag kan bijpraten!

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag