HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Wetsvoorstel flexibel werken aangenomen

Het wetsvoorstel flexibel werken (Wfw) is op 14 april 2015 aangenomen door de Eerste Kamer. Deze nieuwe wet wil het flexibel werken bevorderen. Werknemers krijgen het recht om de arbeidstijden en arbeidsplaats (buiten kantoor) en de arbeidsuren in te delen.

Dit recht ontstaat pas als de werknemer minimaal een half jaar heeft gewerkt voor de werkgever. werknemers kunnen eens in het jaar een dergelijk verzoek doen.

Het verzoek van de werknemer mag alleen door de werkgever worden geweigerd als er sprake is van goede redenen. Dat is het geval als er een zwaarwegend bedrijfsbelang is dat kan leiden tot ernstige problemen voor de bedrijfsvoering.

De Wet flexibel werken geldt uitsluitend voor werkgevers met meer dan 10 werknemers.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag