HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Dossier: ontslag bij disfunctioneren

Bent u ontslagen omdat uw baas vindt dat u disfunctioneert?
Of dreigt u om deze reden ontslagen te worden?
Bent u het er niet mee eens?
De onafhankelijke arbeidsrecht kantoren die deelnemen aan hetontslag.nl, kunnen u helpen om uw (dreigende) ontslag aan te vechten.

Wanneer u niet (meer) functioneert of niet (meer) geschikt bent voor uw functie en dit niet het gevolg is van ziekte of verwijtbaar gedrag, dan kan dat betekenen dat uw werkgever u via een procedure gaat ontslaan. In dit dossier leest u meer over disfunctioneren, wat het precies is en hoe ontslag vanwege disfunctioneren werkt.

Heeft u een vraag - wij kunnen u helpen

Heeft u een vraag over ontslag wegens disfunctioneren? Neem dan contact op via 085 109 4104 of via het formulier.

Wat is disfunctioneren?

Disfunctioneren is het niet, of niet voldoende, voldoen aan de gestelde functie-eisen. Disfunctioneren is een neutraal begrip. Dit betekent dat het niet voldoen aan de functie-eisen geen onwil van de werknemer hoeft te zijn. Dan zou namelijk sprake zijn van verwijtbaar handelen. Bij disfunctioneren is sprake van onmacht en/of onkunde van de werknemer die er voor zorgt dat de werknemer niet voldoet aan de gestelde functie-eisen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het is mogelijk dat een werknemer door een bepaalde fysieke gesteldheid niet in staat is om aan de functie-eisen te voldoen. Hij wil dit wel, maar kan het niet. In dat geval is sprake van disfunctioneren. Wanneer een werknemer zijn functie niet goed wil vervullen, dan is sprake van verwijtbaar handelen en niet van disfunctioneren.

Vormen van disfunctioneren

Er zijn verschillende redenen die aangevoerd kunnen worden waarom een werknemer niet voldoende functioneert. Een werknemer kan te veel fouten maken, niet representatief genoeg zijn, de werkdruk niet aankunnen e.d. Er zijn verschillende vormen van disfunctioneren.

Een werkgever kan ontevreden zijn over de wijze waarop de werknemer zijn functie uitoefent. De functie-uitoefening van de werknemer is onvoldoende. Het is dan wel van belang dat de functie van de werknemer duidelijk is omschreven. Wat moet de werknemer volgens de functieomschrijving voor werkzaamheden verrichten? Aan welke normen dient de werknemer te voldoen? Wat zijn de taken van de werknemer? Welke diploma's zijn nodig voor de functie?

Daarnaast moet de werknemer door het niet voldoen aan één van deze functie-eisen daadwerkelijk zijn functie niet goed vervullen. Met andere woorden: er moet sprake zijn van een causaal verband. Het kan in de praktijk namelijk voorkomen dat een werknemer niet alle vereiste diploma's heeft, maar zijn werkzaamheden conform de functieomschrijving goed verricht. Het niet in bezit hebben van diploma's is dan geen grond voor disfunctioneren.

Disfunctioneren kan ook betrekking hebben op de persoon van de werknemer. Een werknemer kan inhoudelijk zijn functie wellicht heel goed vervullen, maar qua karakter of gedrag niet bij het bedrijf passen. Ook in dat geval kan sprake zijn van disfunctioneren.
Een werknemer kan hier natuurlijk niets aan doen. Dit heeft te maken met de bedrijfscultuur. Een andere mogelijkheid is dat privé-problemen er tijdelijk voor zorgen dat een werknemer anders reageert. Dit betekent niet dat een ontslagaanvraag wegens disfunctioneren direct wordt toegewezen. De werkgever zal het disfunctioneren aannemelijk moet maken en tevens moeten aantonen dat geen verbetering valt te verwachten.

Aannemelijk maken

Als uw werkgever u wil ontslaan op grond van disfunctioneren moet uw werkgever dit disfunctioneren aannemelijk maken. Uit stukken, verslagen, beoordelingen e.d. moet duidelijk blijken dat uw werkgever van oordeel is dat u niet functioneert en waarom u onvoldoende functioneert. Uw werkgever hoeft niet met keiharde bewijzen te komen maar hij dient dit wel aannemelijk te maken.

Uw werkgever moet het disfunctioneren met u bespreken. U moet er van op de hoogte zijn dat uw werkgever vindt dat u niet goed functioneert.
Voor uzelf is het van belang om de beoordelingen van de laatste jaren erbij te halen. Was er al eerder sprake van disfunctioneren of zijn er altijd goede beoordelingen geweest? Een werknemer die jarenlang in dienst is en altijd goed heeft gefunctioneerd, zal niet zomaar ontslagen kunnen worden op grond van disfunctioneren. De werkgever zal dit dan wel heel duidelijk moeten kunnen aantonen.

Het is ook belangrijk om te weten welke acties de werkgever heeft ondernomen om u te laten functioneren. Heeft uw werkgever ervoor gezorgd dat u kon meegroeien in uw functie en de juiste ondersteuning geboden? Zo niet, dan is de kans groot dat een ontslagaanvraag wegens disfunctioneren wordt afgewezen.

Disfunctioneren en ziekte

Wanneer het disfunctioneren verband houdt met ziekte, dan mag uw werkgever u niet op deze grond ontslaan. In eerste instantie is het aan u om aan te tonen dat uw ziekte de oorzaak is van het disfunctioneren. Als vast komt te staan dat een ziekte of gebrek van de werknemer de oorzaak is van het disfunctioneren, dan zal de ontslagaanvraag geweigerd worden.

Een andere mogelijkheid is dat u als arbeidsgehandicapte in de zin van de wet REA wordt aangemerkt. Het is dan aan uw werkgever om aannemelijk te maken dat het disfunctioneren niet met de bekende gebreken of beperkingen te maken heeft. Het staat nu immers vast dat u bepaalde gebreken of beperkingen heeft wegens ziekte. Vervolgens wordt het UWV ingeschakeld om te beoordelen of uw ziekte geen oorzaak is van het disfunctioneren.

Arbeidsomstandigheden

Een werkgever moet er voor zorgen dat de arbeidsomstandigheden op de werkplek optimaal zijn. Wanneer het disfunctioneren van een werknemer het gevolg is van slechte arbeidsomstandigheden, dan zal de ontslagaanvraag worden afgewezen.

Tot slot

Wanneer een werkgever zijn verplichtingen niet geheel is nagekomen, dan heeft u een goede kans om het ontslag wegens disfunctioneren succesvol aan te vechten. Heeft u te maken met ontslag wegens disfunctioneren? Neem voor een evaluatie van uw rechten contact op via 085 109 4104 of via het formulier.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag