HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Dossier: ontslag bij regelmatig ziekteverzuim

Bent u ontslagen omdat u regelmatig ziek bent?
Of dreigt u ontslagen te worden omdat u regelmatig ziek bent?
En bent u het er niet mee eens?
De onafhankelijke arbeidsrecht kantoren die deelnemen aan hetontslag.nl kunnen u adviseren in deze situatie. Ze kunnen het (dreigende) ontslag voor u aanvechten.
Lees op deze pagina alles over ontslag bij regelmatig ziekteverzuim.

Regelmatig ziekteverzuim is in principe geen reden voor ontslag. Dit is anders wanneer het regelmatige ziekteverzuim ernstige gevolgen heeft voor de organisatie. In bepaalde situaties kan regelmatig ziekteverzuim wèl een grond voor ontslag opleveren.

Heeft u een vraag - wij kunnen u helpen

Heeft u een vraag over ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim? Neem dan contact op via 085 109 4104 of via het formulier.

Regelmatig onevenredig hoog ziekteverzuim

Wanneer een werknemer regelmatig ziek is bestaat de mogelijkheid dat een werkgever deze werknemer wil ontslaan. Hiervoor is meer vereist dan dat de werknemer zich vaak ziek meldt. De mate van het ziekteverzuim moet regelmatig en onevenredig hoog te zijn.
Om te kunnen bepalen of het ziekteverzuim onevenredig hoog is moet het totale ziekteverzuim binnen een bedrijf over de afgelopen jaren onderzocht worden. Door deze cijfers te vergelijken kan beoordeeld worden of het ziekteverzuim van de betreffende werknemer inderdaad onevenredig hoog is. Het overzicht van het ziekteverzuim van de werknemer wordt ook opgevraagd. Dit om een goed beeld te krijgen van de situatie.
Verder is het belangrijk wat de omvang van de organisatie is. Bij een klein bedrijf heeft regelmatig ziekteverzuim een grotere impact dan bij een groot bedrijf. Of ziekteverzuim een reden voor ontslag kan opleveren is ook daarvan afhankelijk.

Normale inzetbaarheid binnen 26 weken

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan wegens regelmatig ziekteverzuim, dan moet vaststaan dat niet te verwachten is dat de werknemer binnen 26 weken weer normaal inzetbaar zal zijn.
Deze eis van 26 weken is ook terug te vinden bij ontslag wegens langdurig arbeidsongeschiktheid.

Wanneer geoordeeld wordt dat een werknemer binnen 26 weken weer normaal inzetbaar zal zijn, dan zal het ontslag niet worden toegekend. Het UWV WERKbedrijf zal in deze situatie het UWV altijd om advies vragen.

Herplaatsingsmogelijkheden

De werkgever heeft bij regelmatig ziekteverzuim de verplichting om eerst andere mogelijkheden te onderzoeken. Zo moet hij onderzoeken of het mogelijk is om de werknemer ergens anders in de organisatie te plaatsen. Het doel van de herplaatsing is dat de werknemer binnen 26 weken weer normaal inzetbaar is of dat het ziekteverzuim in ieder geval is teruggedrongen tot een normaal ziekteverzuim dat aanvaardbaar is voor de werkgever en het bedrijf.
Een werknemer die een passende functie krijgt aangeboden moet hieraan meewerken. Van een werknemer wordt verwacht dat hij zelf ook alles in het werk stelt om weer op een normale wijze werkzaam te kunnen zijn binnen de organisatie. Weigering om mee te werken kan een ontslag tot gevolg hebben.

Oorzaak van het regelmatige ziekteverzuim

Een werknemer meldt zich meestal niet zonder reden ziek. Als een werknemer zich regelmatig ziek meldt is hiervoor meestal een oorzaak. De werkgever moet onderzoek doen naar de oorzaak van het regelmatige ziekteverzuim.

Wanneer blijkt dat de oorzaak van het regelmatige ziekteverzuim ligt in de arbeidsomstandigheden, situaties op de werkvloer, of andere aspecten op het werk, dan is het aan de werkgever om hiervoor oplossingen te bieden. Als de werkgever de oorzaak kan verhelpen of in ieder geval kan beïnvloeden dan moet hij dit ook doen.

Het is ook mogelijk dat het regelmatige ziekteverzuim veroorzaakt wordt door de privé-situatie van de werknemer. De werknemer kan problemen thuis hebben. Het is dan moeilijk voor de werkgever hiervoor een oplossing te bieden. Hij moet dit echter wel proberen.
Een andere mogelijkheid is dat een werknemer fysiek het werk niet aankan. Dit is een omstandigheid die aan de werknemer ligt en die moeilijk voor een werkgever is op te lossen. Misschien kan de werknemer wel een andere functie vervullen. Het is aan de werkgever om deze mogelijkheid samen met de werknemer te onderzoeken.
Om tot een goede oplossing te komen is het belangrijk om eerst de oorzaak van het regelmatige ziekteverzuim te achterhalen. Pas als de oorzaak bekend is, kan gericht gezocht worden naar een oplossing.

Gevolgen van het regelmatige ziekteverzuim

De ontslagaanvraag wordt alleen toegekend als het ziekteverzuim grote gevolgen heeft voor de organisatie. Hierbij kunt u denken aan een productieproces dat ernstig vertraagd is doordat een werknemer regelmatig ziek is, of een enorme toename van de werkdruk bij collega's.

Hierbij is het van belang of er overleg tussen de werkgever en werknemer is geweest, wie de werkzaamheden over moet nemen, of er voldoende personeel beschikbaar is, wat de algemene werkdruk is en of er sprake is van een aaneengesloten productieproces dat stagneert door de ziekte van de werknemer.
Door het beantwoorden van deze vragen zal uiteindelijk duidelijk worden of het ziekteverzuim ernstige gevolgen heeft voor het bedrijf en de werkgever. De werkgever moet de gevolgen voor het bedrijf wel kunnen aantonen met de nodige stukken en gegevens.

Opzegverbod tijdens ziekte

In principe kunt u niet worden ontslagen als u ziek bent. Maar er kan wel ontslag worden verleend als de werkgever het verzoek tot ontslag heeft ingediend voordat een werknemer zich ziek heeft gemeld. Op het moment dat de ontslagaanvraag werd ingediend was de werknemer immers niet ziek. Het heeft geen zin om u ziek te melden nadat de ontslagaanvraag is ingediend, of als u weet dat er ontslag zal worden ingediend. U kunt het ontslag daarmee niet voorkomen. Daarnaast geldt dit opzegverbod alleen voor de eerste twee ziektejaren.

Ook bij regelmatig ziekteverzuim is het opzegverbod van twee jaar van toepassing. Voor de berekening van deze twee jaar worden ziekteperioden met een tussenpauze van minder dan vier weken bij elkaar opgeteld.

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag