HetOntslag.nl - specialisten in ontslagzaken
juridisch advies
  • 7 dagen per week bereikbaar
  • ook 's avonds

Kosten advocaat vergoed door rechtsbijstandverzekeraar

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan heeft u het recht om uw eigen advocaat of rechtshulpverlener te kiezen als er moet worden geprocedeerd. Uw verzekeraar is dan verplicht om uw kosten van rechtsbijstand te betalen! U hoeft uw zaak dus niet in behandeling te geven van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Vrije Advocaatkeuze

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 bepaald dat verzekerden het recht hebben op een vrij gekozen advocaat of rechtsbijstandverlener als er in een zaak moet worden geprocedeerd. Dat geldt ook als de rechtsbijstand nodig is in bijvoorbeeld een ontslagprocedure.
Het hof geeft wel aan dat er in bepaalde gevallen beperkingen kunnen worden gesteld aan de kosten van de rechtsbijstandverlener, maar dat deze beperkingen niet zodanig mogen zijn, dat het voor de verzekerde in de praktijk onmogelijk wordt een redelijke keuze te maken wie hem/haar rechtsbijstand gaat verlenen.

Tarieven

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw kosten door uw rechtsbijstandverzekeraar? Meld uw zaak aan en uw advocaat zal u (vrijblijvend) informeren over de mogelijkheden.

Geschillenregeling

Bent u ontevreden bent over de behandeling van uw zaak door de jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar?  
Als u een verschil van inzicht hebt over over de wijze waarop uw zaak wordt behandeld, of als u het niet eens bent met het standpunt van de rechtsbijstandverzekeraar dat uw zaak geen redelijke kans op succes heeft’, dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Dat kan ertoe leiden dat een onafhankelijke derde (advocaat) door u kan worden gevraagd om een beoordeling te geven.

Op kosten van de rechtsbijstandverzekering (dus gratis) schakelt u een eigen advocaat in om het standpunt van uw verzekeraar te laten beoordelen.

Als er in uw zaak geprocedeerd moet worden, heeft u altijd het recht op vrije advocaatkeuze. Dit is een grondrecht. U bepaalt zelf welke advocaat uw belangen zal behartigen en niet uw verzekeraar.
 

 

Neem direct contact op

ontslag telefoon

Mail direct of bel onze Ontslag telefoonlijn
Bel ons op 085 109 4104 (lokaal tarief)
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar
Ook 's avonds!
stel uw ontslag vraag